Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XVIII/373/12 z dnia 25 stycznia 2012 r. nadała nazwę  ulicy bocznej od ul. Czeremchowej w dzielnicy Piotrowice 
 

UL. AGRESTOWAUchwała weszła w życie dnia 23 marca 2012 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 1119.