Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Aktywna Tablica

Aktywna Tablica

Edycja 2021

flaga i godło.png                    Aktywna tablica logo.jpg

Informacja o dofinansowaniu z budżetu państwa zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Aktywna Tablica" w 2021 roku.

Decyzją Wojewody Nr FBI.3111.120.6.2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku miastu Katowice zostało przyznane dofinansowanie z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2021 rok i przeznaczone jest na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Aktywna Tablica" w roku 2021 w wysokości 322 020 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia złotych) dla n/w jednostek oświatowych:

 • Szkoła Podstawowa Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3
 • Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zespole Szkół i Placówek Nr 1
 • Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
 • Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka 
 • Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 13
 • Szkoła Podstawowa Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna
 • Technikum Nr 17 w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Maczka
 • VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie 
 • IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół Nr 3
 • XVIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego

Koszt całkowity zadania wynosi 402 525,00 złotych, w tym wartość dotacji - 320 020,00  złotych, wkład własny miasta Katowice - 70 000, 00 złotych.

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie z budżetu Państwa Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno –komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica''.


Informacje dot. programu na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Rozporządzenie zmieniające dot. Programu "Aktywna tablica".

Rozporządzenie dot. Programu "Aktywna tablica".

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice