Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

Edukacja Aktywna Tablica

Aktywna Tablica

Edycja 2021

flaga i godło.png                    Aktywna tablica logo.jpg

Informacja o dofinansowaniu z budżetu państwa zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Aktywna Tablica" w 2021 roku.

Decyzją Wojewody Nr FBI.3111.120.6.2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku miastu Katowice zostało przyznane dofinansowanie z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2021 rok i przeznaczone jest na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Aktywna Tablica" w roku 2021 w wysokości 322 020 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia złotych) dla n/w jednostek oświatowych:

 • Szkoła Podstawowa Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3
 • Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zespole Szkół i Placówek Nr 1
 • Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
 • Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka 
 • Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 13
 • Szkoła Podstawowa Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna
 • Technikum Nr 17 w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Maczka
 • VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie 
 • IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół Nr 3
 • XVIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego

Koszt całkowity zadania wynosi 402 525,00 złotych, w tym wartość dotacji - 320 020,00  złotych, wkład własny miasta Katowice - 70 000, 00 złotych.

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie z budżetu Państwa Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno –komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica''.


Informacje dot. programu na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Rozporządzenie zmieniające dot. Programu "Aktywna tablica".

Rozporządzenie dot. Programu "Aktywna tablica".

sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice