Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

NGO Centrum Aktywności Młodzieżowej

Centrum Aktywności Młodzieżowej

logo.jpg

Projekt „Centrum Aktywności Młodzieżowej" realizowany jest w ramach Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w którym Liderem Projektu jest Stowarzyszenie MOST, natomiast Miasto Katowice jest Partnerem projektu.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa, wkład własny JST.

Wartość projektu: 1 124 142,00 zł, w tym ze środki unijne: 1 067 934,90 zł oraz wkład Miasta Katowice 56 207,10 zł (5% środków kwalifikowanych).

Projekt „Centrum Aktywności Młodzieżowej" ma na celu rozszerzenie oferty działań Centrum Organizacji Pozarządowych o szeroko rozumiane działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży zamieszkującej w Katowicach.

Projekt zakłada aktywizację społeczną i zawodową młodych dorosłych (18-30) zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących Katowice. 

Aby odpowiedzieć na ich potrzeby i zniwelować bariery w ramach projektu zostanie przeprowadzony kompleksowy Program Aktywności Lokalnej skierowany do społeczności młodzieżowej i ich otoczenia (PAL kategorialny) a bezpośrednim wsparciem zostanie objętych 80 młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki udziałowi w projekcie zdobędą oni kwalifikacje i kompetencje, dzięki którym włączą się w działania obywatelskie na rzecz Katowic poprzez realizację 8 inicjatyw lokalnych (zadanie partnera projektu – Miasta Katowice).

Dodatkowo 30 uczestników projektu zostanie objętych wsparciem zawodowym dzięki, którym zdobędą wiedzę i kwalifikacje niezbędne na rynku pracy.

KONTAKT: 

tel. 730 007 267

mail: cam@mostkatowice.pl

 kursy zawodowe.jpg

Działania CAM:

I. Działania środowiskowe:

– stworzenie miejsca przyjaznego młodzieży,

– wsparcie animatorów młodzieżowych,

– wsparcie specjalistów ds. rozwoju CAM,

– doradztwo specjalistyczne dla liderów lokalnych.

II. Działania prozatrudnieniowe:

– doradztwo zawodowe,

– szkolenia zawodowe,

– stypendia,

– finansowanie dojazdu na szkolenie,

– zakup pakietu pracowniczego,

– coach,

– wsparcie pośrednika wolontariatu,

– specjalista ds. wsparcia.

III. Inicjatywy młodzieżowe – 8:

– wsparcie specjalisty ds. inicjatyw


ZAPROSZENIE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

absolwenci CAM plakat.png


ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO W WIEKU 18-30 LATrodzice CAM plakat.png


Inne materiały informacyjne:

plakat a4 ogólny.jpg

ulotka ogólna a6.png

CAM harmonogram.png

sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice