Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Rowerem

Rowerem Zespół konsultacyjny ds. polityki rowerowej​

Zespół konsultacyjny ds. polityki rowerowej​

Na mocy Uchwały Nr XLVI/1069/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcie "Polityki Rowerowej Miasta Katowice" utworzone zostały dwa instrumenty organizacyjne w celu wdrażania niniejszego dokumentu. Prócz Przedstawiciela Miasta Katowice ds. realizacji Polityki Rowerowej jest to "Zespół konsultacyjny ds. Polityki Rowerowej Miasta Katowice". W skład zespołu wchodzą przedstawiciele katowickiego środowiska rowerowego, przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką rowerową, przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice i jednostek organizacyjnych miasta (Zakładu Zieleni Miejskiej i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach). Spotkania zespołu są otwarte dla mieszkańców Katowic zainteresowanych poruszanymi tematami związanymi z rozwojem transportu rowerowego. Informacje o terminach i miejscu kolejnego posiedzenia zespołu, są każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej www.rowerem.katowice.eu w "Aktualnościach" oraz na stronie głównej Miasta Katowice www.katowice.eu.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice