Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Kolonia - 25 lat współpracy

Kolonia - 25 lat współpracy

​​​logo_25_k_k.jpg

Słowo Nadburmistrz Kolonii

nadburmistrz kolonii.jpg

Drodzy Mieszkańcy Katowic,

Drodzy Czytelnicy,​

w tym roku Miasto Katowice świętuje jubileusz 25-lecia współpracy z Kolonią. Tego typu wydarzenie jest dla nas Kolonii, miasta z największą ilością miast partnerskich w Niemczech, czymś bardzo szczególnym.

Rozumiemy nasze partnerstwo szczególnie jako żywe kontakty pomiędzy mieszkańcami naszych miast. Odwiedzamy się nawzajem, uczymy się jedni od drugich i pomagamy sobie wzajemnie. Otwarcie obcujemy ze sobą i prowadzimy konstruktywny dialog. Tak stają się partnerstwa miast czynną "miejską polityką zagraniczną".

Z Państwem jako naszym partnerem istnieje już od ćwierćwiecza intensywna wymiana na wielu różnych płaszczyznach. Mają miejsce spotkania twórców kultury, wymiany uczniów, rozgrywki sportowców i zjazdy specjalistów, wszystko by uczyć się wzajemnie od siebie. Spotykamy się więc zarówno na szczeblu gminnej polityki jak również w płaszczyźnie obywatelskiej.

Tych wiele aktywności, które miały miejsce podczas dwudziestu pięciu lat, świadczą o tym, że jesteśmy dobrze zgranymi partnerami i możemy dalej polegać na ścisłej przyjaźni pomiędzy miastami Katowicami i Kolonią. Bazując na tym będziemy w latach następnych a szczególnie w roku jubileuszowym nadal prowadzić wspólne projekty.

W związku z tym Miasto Kolonia w kooperacji z Miastem Partnerskim Katowicami, Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszeniem ds. Wsparcia Partnerstwa Kolonii i Katowic zaplanowało liczne wydarzenia, na które drodzy Katowiczanie jesteście do Kolonii serdecznie zaproszeni.

Regularnie aktualizowany program imprez na naszych stronach internetowych będzie informował o wszystkich wydarzeniach.

Szczególnym punktem programu będzie z pewnością październikowa wizyta członków Stowarzyszenia w Państwa pięknym i kulturowo nad wyraz wartościowym mieście.​ Życzę nam wszystkim atrakcyjnego i niezapomnianego roku jubileuszowego.

Państwa


​​​​​​​​Henriette Reker


Słowo Prezydenta Katowic


Prezydent_Marcin_Krupa.jpg

Szanowni Mieszkańcy Katowic,

Szanowni Mieszkańcy Kolonii,

w tym roku przypada jubileusz 25-lecia partnerstwa Katowic i Kolonii. Na mocy porozumienia z 15 marca 1991 roku nasze miasta nie tylko nawiązały formalne kontakty na szczeblu urzędowym, ale również pielęgnują współpracę na stopie przyjacielskiej, włączając w nią różne środowiska. To ścisła współpraca polegająca na wymianie doświadczeń w różnych dziedzinach zarządzania miastem i udział w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w zakresie m.in. rewitalizacji terenów poprzemysłowych czy zwalczania nierówności na rynku pracy. Efektem naszego partnerstwa są wspólne imprezy sportowe, projekty artystyczne, konferencje.

Żyjemy w czasach, gdy problemy globalne stają się problemami lokalnymi. Miasta na całym świecie muszą się z nimi mierzyć, a najlepszym sposobem na to jest uczenie się od siebie nawzajem. To również ważny cel naszych kontaktów.

Kolonia i Katowice to miasta przemysłowe, które umiejętnie łączą swoje dziedzictwo z tym, co nowoczesne, z rozwojem wyższych uczelni i środowiska akademickiego, z inwestowaniem w kulturę i poprawę jakości życia mieszkańców. Katowice są młodym miastem, Kolonia jednym z najstarszych spośród dużych, niemieckich miast. Kolonia tętni życiem, dziś również Katowice takie się stają, z przebudowanym centrum, z coraz to nowymi, ciekawymi miejscami, gdzie można spędzić czas.

Jako Miasto Kreatywne UNESCO w dziedzinie muzyki Katowice mogą zaoferować mieszkańcom Kolonii swój muzyczny potencjał. Zaprosić na znakomite festiwale o europejskiej renomie, takie jak OFF Festival czy Tauron Nowa Muzyka, na koncert do jednej z najlepszych sal koncertowych na świecie w gmachu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia czy do Nikiszowca, zabytkowego osiedla, które dzisiaj przeżywa swój renesans, również za sprawą samych mieszkańców. W nowym obiekcie Międzynarodowego Centrum Kongresowego odbywają się europejskie debaty na temat najważniejszych zagadnień w dziedzinie gospodarki, samorządu, dizajnu i architektury, kultury czy służby zdrowia.

Obchody jubileuszu będą okazją do kolejnych, międzynarodowych spotkań, na które już teraz zapraszam mieszkańców zarówno Katowic, jak i Kolonii. W obchody mocno zaangażowały się obydwa nasze miasta. Aktywnie włączą się w nie m.in. Stowarzyszenie ds. Wsparcia Partnerstwa Katowice – Kolonia oraz Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii. Planowane są również spotkania władz miast, zarówno w Katowicach, jak i w Kolonii.

Dziękuję za dotychczasowe partnerskie relacje i zapraszam do dalszej współpracy.


Z poważaniem,


Marcin Krupa

Prezydent Miasta Katowice


Kolonia dziś

Kalendarium


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice