Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Globalny Parlament Burmistrzów - GPM

Globalny Parlament Burmistrzów - GPM

Inicjatywa o nazwie Global Parliament of Mayors (Globalny Parlament Burmistrzów) została zaprezentowana we wrześniu 2016 w Hadze. Organizacja założona przez i dla burmistrzów ma na celu zmierzenie się z największymi wyzwaniami świata, widzianymi z poziomu dużych miast i metropolii. Założyciele GPM stoją na stanowisku, że  miasta są motorem zmian w kierunku bezpieczniejszego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu świata.

Wspierając cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych GPM chce:

1. zbudować aktywną, wpływową i zorganizowaną sieć złożoną z burmistrzów i służącą burmistrzom;

2. zaoferować wspólny, globalny głos organizacjom międzynarodowym na rzecz miast i ich mieszkańców na całym świecie;

3. zacieśniać współpracę, relacje i solidarność pomiędzy przywódcami miast;

4. wspierać globalne programy organizacji międzynarodowych poprzez popieranie regionalnych lub lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na działania i zapewnianie usług, które mobilizują do podejmowania takich inicjatyw.

Link do oficjalnej strony stowarzyszenia

W dniu 21 listopada 2019 r. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr XIV/328/19 w sprawie przystąpienia Miasta Katowice do stowarzyszenia Globalny Parlament Burmistrzów (Global Parliament of Mayors). 

Link do uchwały

W ramach zorganizowanej przez GPM akcji #mayorsactnow mającej na celu zebranie informacji z miast z całego świata odnośnie sposobów walki z trwającą pandemią i jej społeczno-gospodarczymi skutkami, 8 maja 2020 miasto Katowice wysłało informację o działaniach podjętych w tym zakresie w naszym mieście.

W dniu 28 maja 2020 r. Wiceprezydent Miasta Katowice brał czynny udział  w webinarium w sprawie wzmocnienia strategii dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa w miastach w odpowiedzi na wystąpienie pandemii COVID - 19. Webinarium organizowane przez GPM, z udziałem między innymi przedstawicieli Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Poparcie przez miasto Katowice treści rezolucji GPM w sprawie redukcji przemocy w miastach o 50 proent do 2030 roku.

W dniu 4 września 2020 r. Prezydent Miasta Katowice na prośbę zarządu GPM wysłał do Stałej Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku list wyrażający poparcie dla inicjatyw i założeń, jakie zostały przedstawione w liście otwartym skierowanym do Sekretarza Generalnego ONZ przez stowarzyszenie w sprawie zwiększenia udziału przedstawicieli miast w działalność ONZ.

W dniu 21 października 2020 r. odbyło się doroczne posiedzenie Walnego Zgromadzenia GPM, w którym uczestniczył  Wiceprezydent Miasta Katowice. 

W ramach głosowania, które odbyło się podczas Walnego Zgromadzenia GPM, Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa został wybrany na członka Komitetu Wykonawczego GPM na okres 3 lat. 

W ramach bieżącej działalności w stowarzyszeniu Prezydent bierze udział we posiedzeniach Komitetu Wykonawczego. 

Działania sygnowane przez Prezydenta w ramach stowarzyszenia: 

1. Odezwa do działania dot. przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatycznych i migracji z nich wynikających 
(tzw. Call to Action). Celem tego wezwania do działania jest zjednoczenie burmistrzów w tej sprawie i sprawienie, by ich głosy zostały wysłuchane w ramach Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu 2021 (COP26), która odbywa się w Glasgow (Wielka Brytania) w dniach 31 października – 12 listopada 2021 r. W dokumencie końcowym zostali uwzględnieni burmistrzowie i ich miasta, sieci miast oraz organizacje międzynarodowe wspierające wezwanie do działania.

2. Wysłanie listu otwartego do Joanny Wroneckiej Ambasador i Stałej Przedstawicielki Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku, zawierającego oczekiwania wobec Organizacji Narodów Zjednoczonych.

3. Sygnowanie stanowiska wobec kryzysu uchodźczego w Afganistanie. 


W dniach 20-23.10.2021 r. Prezydent Miasta Katowice oraz Sekretarz Miasta Katowice uczestniczyli w dorocznym Szczycie GPM w Palermo/Włochy, który zgromadził około 75 burmistrzów z pięciu kontynentów i ponad 25 krajów. Szczyt miała charakter hybrydowy. W ramach Szczytu zorganizowano debaty, które obejmowały wystąpienia prelegentów na temat zarządzania, migracji klimatycznej, zdrowia publicznego, kultury i gospodarki lokalnej.
W trakcie szczytu GPM 2021 burmistrzowie dyskutowali o sposobach rozwiązania problemów globalnych w odniesieniu do miast, którymi zarządzają. 

W ramach Szczytu Prezydent wziął udział w debacie i wystąpił jako prelegent na temat zarządzania miastem.
Podczas Szczytu w Palermo omawiano również kwestie związane z organizacją Szczytu GPM w Katowicach w 2022 roku w dniach 24-25 czerwca. Katowicki Szcyt GPM będzie powiązany ze Światowym Forum Miejskiem (WUF), którego miasto Katowice jest gospodarzem w dniach 26-30 czerwca 2022 r.

W dniach 24-25 czerwca 2022 roku miasto Katowice było gospodarzem Dorocznego Szczytu Globalnego Parlamentu Burmistrzów (GPM) pod tytułem "Wspólne Przekształcanie: Jak miasta muszą przewodzić demokratycznym, inkluzywnym i innowacyjnym zmianom globalnym”. 

Konferencja, która odbyła się w Muzeum Śląskim zgromadziła ponad 45 burmistrzów z 20 krajów. Burmistrzowie uczestniczyli w panelach dyskusyjnych poświęconych takim zagadnieniom jak procesy demokratyczne, migracja czy infrastruktura społeczna w miastach. Analizowali również nowe sposoby współpracy w celu rozwiązywania kluczowych problemów globalnych na poziomie lokalnym. 

Podczas wydarzenia wręczono również nagrodę im. dr. Benjamina Barbera (Dr. Benjamin Barber Global Cities Award). W 2022 roku prestiżową nagrodę przyznano wszystkim ukraińskim merom jako symbol wsparcia dla ich oporu w obliczu wrogich ataków i inwazji na ich miasta. Za ich determinację w obronie swoich obywateli i terytoriów oraz wytrwałość w dążeniu do odbudowy swoich społeczności i miast. Nagrodę odebrał dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Ukraińskich Miast Pan Oleksandr Slobozhan. 


Więcej informacji na temat Globalnego Parlamentu Burmistrzów znajduje się na stronie: https://globalparliamentofmayors.org/


Wspólne oświadczenie Globalnego Parlamentu Burmistrzów

Zjednoczeni z Burmistrzami z Ukrainy

25 lutego 2022 r.

My, burmistrzowie, łączymy się w poparciu dla miast, miasteczek, osiedli i wsi w Ukrainie.

Miasta na całym świecie muszą mieć wpływ na kształtowanie swojej i naszej wspólnej przyszłości. Burmistrzowie i mieszkańcy promują działania na rzecz praktyk demokratycznych, możliwości gospodarczych oraz zmian klimatycznych, ale nie mogą tego robić bez pokoju i bezpieczeństwa.

W miastach, miasteczkach, osiedlach i wsiach Ukrainy, od Kijowa przez Charków, Mariupol po Lwów, mieszkają miliony Ukraińców oraz tymczasowych mieszkańców pochodzących ze wszystkich stron świata. Są to miejsca, gdzie toczy się praca, nauka, życie publiczne i odbywają się prywatne uroczystości. Zarówno te życia ludzkie jak i te miejsca zostały zaatakowane w niesprowokowanej i nielegalnej wojnie. Jako burmistrzowie wiemy, że sposób, w jaki nasze miasta się angażują, jakie warunki w nich panują, w jaki sposób sprawowana jest opieka, wszystko to ma bezpośredni wpływ na to, jak ludzie korzystają z wolności i praw, które im przysługują na mocy człowieczeństwa.

Nie da się przewidzieć wszystkich konsekwencji militarnej agresji Prezydenta Putina. Dopiero się okaże, czy środki pozamilitarne mogą sprawić, że cena za tę inwazję na suwerenny kraj będzie wystarczająco wysoka, by powstrzymać takie działania. Wiemy jednak z całą pewnością, że miasta, miasteczka, osiedla i wsie w Ukrainie potrzebują i nadal będą potrzebować naszego wsparcia.

Będziemy im ciągle pomagać, służąc fachową wiedzą, kiedy znów będą mogli spokojnie kształtować swoją przyszłość, i będziemy wspierać miasta, które udzielają schronienia migrantom zmuszonym do opuszczenia swoich domów.

Ta wojna jest atakiem na demokrację. Solidaryzując się z Ukrainą, będziemy nadal pracować na rzecz rozwoju praktyk demokratycznych. Będziemy przeciwdziałać wykorzystywaniu dezinformacji do instrumentalizacji różnic w naszych miastach i społecznościach, a także poza granicami kraju.

Solidaryzujemy się z mieszkańcami miast na całym świecie, w tym także w Rosji, którzy w pokojowy sposób wyszli na ulice i place, by zademonstrować swoje poparcie dla narodu ukraińskiego.

Jako burmistrzowie pochodzący z całego świata nie pozwolimy, by przemoc i agresja odwróciły naszą uwagę od koniecznych działań, które pozwolą nam stawić czoła globalnym wyzwaniom, takim jak kryzys klimatyczny, oraz zwiększyć możliwości ekonomiczne, godność i sprawiedliwość.

Będziemy nadal wspólnie stawiać czoła globalnym wyzwaniom w duchu wspólnej przyszłości, którą dzielimy ponad granicami i we wszystkich miastach. Ta sytuacja wymaga działania i solidarności ze strony całej społeczności międzynarodowej. Miasta odgrywają wiodącą rolę w kształtowaniu przyszłości, ale czynią to w ramach szerszego systemu międzynarodowego, a często także w ramach globalnego zarządzania. Kiedy zasady, na których opiera się ten system i te ramy, są naruszane, nasza zdolność do podejmowania działań w obliczu globalnych wyzwań jest osłabiona. W tym sensie wszyscy jesteśmy z narodem ukraińskim i jednoczymy się z nim.

Niniejsze oświadczenie zostało wydane w imieniu burmistrzów GPM przez Komitet Wykonawczy GPM

w składzie: Banjul (Gambia, Wiceprzewodniczący), Braga (Portugalia, Skarbnik), Gandawa (Belgia), Katowice (Polska), Mannheim (Niemcy, Przewodniczący), Monrowia (Liberia), Palermo (Włochy) i Rochester Hills (USA, Wiceprzewodniczący).

Członkami GPM są burmistrzowie miast: Afanloum, Amman, Amsterdam, Antsirabe, Bandżul, Beira, Berno, Braga,Bristol, Bruksela, Kapsztad, Cascais, Kolumbia, Dakar, Dayton, Durban, Ellembelle, Freetown, Gandawa, Gjilan, Haga,Hebron, Hoima, Itahari, Janjanbureh, Katowice, Le Port, Leicester, Mafra, Mannheim, Mansakonko Council, Monrovia, Montpellier, Nebbi, Nijmegen, Palermo, Puli Alam, Rabat, Rochester Hills, Rotterdam, Utrecht, Vyas, Wrocław.

Globalny Parlament Burmistrzów jest organem stworzonym przez burmistrzów dla burmistrzów, mających wizję świata, w którym burmistrzowie, ich miasta i sieci są równorzędnymi partnerami w budowaniu globalnego zarządzania na rzecz zrównoważonego świata sprzyjającego włączeniu społecznemu. Misją GPM jest ułatwianie dialogu między burmistrzami, rządami krajowymi i organizacjami międzynarodowymi, stymulowanie systematycznych działań w celu radzenia sobie z globalnymi i krajowymi wyzwaniami oraz osiągnięcia zmian politycznych w skali globalnej. Burmistrzowie przejmują zarządzanie i odpowiedzialność za globalne wyzwania, z którymi mierzą się na poziomie lokalnym.

 GPM Joint Statement Standing United with Ukrainian Mayors_25 February 2022.pdf


sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice