Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Globalny Parlament Burmistrzów - GPM

Globalny Parlament Burmistrzów - GPM

Inicjatywa o nazwie Global Parliament of Mayors (Globalny Parlament Burmistrzów) została zaprezentowana we wrześniu 2016 w Hadze. Organizacja założona przez i dla burmistrzów ma na celu zmierzenie się z największymi wyzwaniami świata, widzianymi z poziomu dużych miast i metropolii. Założyciele GPM stoją na stanowisku, że  miasta są motorem zmian w kierunku bezpieczniejszego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu świata.

Wspierając cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych GPM chce:

1. zbudować aktywną, wpływową i zorganizowaną sieć złożoną z burmistrzów i służącą burmistrzom;

2. zaoferować wspólny, globalny głos organizacjom międzynarodowym na rzecz miast i ich mieszkańców na całym świecie;

3. zacieśniać współpracę, relacje i solidarność pomiędzy przywódcami miast;

4. wspierać globalne programy organizacji międzynarodowych poprzez popieranie regionalnych lub lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na działania i zapewnianie usług, które mobilizują do podejmowania takich inicjatyw.

Link do oficjalnej strony stowarzyszenia

W dniu 21 listopada 2019 r. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr XIV/328/19 w sprawie przystąpienia Miasta Katowice do stowarzyszenia Globalny Parlament Burmistrzów (Global Parliament of Mayors). 

Link do uchwały

W ramach zorganizowanej przez GPM akcji #mayorsactnow mającej na celu zebranie informacji z miast z całego świata odnośnie sposobów walki z trwającą pandemią i jej społeczno-gospodarczymi skutkami, 8 maja 2020 miasto Katowice wysłało informację o działaniach podjętych w tym zakresie w naszym mieście.

W dniu 28 maja 2020 r. Wiceprezydent Miasta Katowice brał czynny udział  w webinarium w sprawie wzmocnienia strategii dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa w miastach w odpowiedzi na wystąpienie pandemii COVID - 19. Webinarium organizowane przez GPM, z udziałem między innymi przedstawicieli Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Poparcie przez miasto Katowice treści rezolucji GPM w sprawie redukcji przemocy w miastach o 50 proent do 2030 roku.

W dniu 4 września 2020 r. Prezydent Miasta Katowice na prośbę zarządu GPM wysłał do Stałej Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku list wyrażający poparcie dla inicjatyw i założeń, jakie zostały przedstawione w liście otwartym skierowanym do Sekretarza Generalnego ONZ przez stowarzyszenie w sprawie zwiększenia udziału przedstawicieli miast w działalność ONZ.

W dniu 21 października 2020 r. odbyło się doroczne posiedzenie Walnego Zgromadzenia GPM, w którym uczestniczył  Wiceprezydent Miasta Katowice. 

W ramach głosowania, które odbyło się podczas Walnego Zgromadzenia GPM, Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa został wybrany na członka Komitetu Wykonawczego GPM na okres 3 lat. 

W ramach bieżącej działalności w stowarzyszeniu Prezydent bierze udział we posiedzeniach Komitetu Wykonawczego. 

Działania sygnowane przez Prezydenta w ramach stowarzyszenia: 

1. Odezwa do działania dot. przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatycznych i migracji z nich wynikających 
(tzw. Call to Action). Celem tego wezwania do działania jest zjednoczenie burmistrzów w tej sprawie i sprawienie, by ich głosy zostały wysłuchane w ramach Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu 2021 (COP26), która odbywa się w Glasgow (Wielka Brytania) w dniach 31 października – 12 listopada 2021 r. W dokumencie końcowym zostali uwzględnieni burmistrzowie i ich miasta, sieci miast oraz organizacje międzynarodowe wspierające wezwanie do działania.

2. Wysłanie listu otwartego do Joanny Wroneckiej Ambasador i Stałej Przedstawicielki Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku, zawierającego oczekiwania wobec Organizacji Narodów Zjednoczonych.

3. Sygnowanie stanowiska wobec kryzysu uchodźczego w Afganistanie. 


W dniach 20-23 października 2021 r. Prezydent Miasta Katowice oraz Sekretarz Miasta Katowice uczestniczyli w dorocznym Szczycie GPM w Palermo/Włochy, który zgromadził około 75 burmistrzów z pięciu kontynentów i ponad 25 krajów. Szczyt miała charakter hybrydowy. W ramach Szczytu zorganizowano debaty, które obejmowały wystąpienia prelegentów na temat zarządzania, migracji klimatycznej, zdrowia publicznego, kultury i gospodarki lokalnej.
W trakcie szczytu GPM 2021 burmistrzowie dyskutowali o sposobach rozwiązania problemów globalnych w odniesieniu do miast, którymi zarządzają. 
W ramach Szczytu Prezydent Katowic wziął udział w debacie i wystąpił jako prelegent na temat zarządzania miastem.

Podczas Szczytu w Palermo omawiano również kwestie związane z organizacją Szczytu GPM w Katowicach w 2022 roku w dniach 24-25 czerwca. Katowicki Szcyt GPM będzie powiązany ze Światowym Forum Miejskiem (WUF), którego miasto Katowice jest gospodarzem w dniach 26-30 czerwca 2022 r.

W dniach 24-25 czerwca 2022 r. miasto Katowice było gospodarzem Dorocznego Szczytu Globalnego Parlamentu Burmistrzów (GPM) pod tytułem "Wspólne Przekształcanie: Jak miasta muszą przewodzić demokratycznym, inkluzywnym i innowacyjnym zmianom globalnym”. 
Konferencja, która odbyła się w Muzeum Śląskim zgromadziła ponad 40 burmistrzów z 20 krajów – Europy, Azji, Afryki oraz Ameryki Północnej i Południowej. Wraz z innymi uczestnikami, ekspertami, przedstawicielami akademickimi i reprezentantami organizacji pozarządowych w wydarzeniu wzięło udział łącznie ponad 70 gości z całego świata. Do Katowic przyjechali prezydenci i przedstawiciele miast takich jak Wrocław, Chicago,  Bruksela, Haga, Paryż i Montpellier, Kampala w Ugandzie, Quito w Ekwadorze, Trenggalek w Indonezji, Cape Town w RPA, Monrovia w Liberii, Quelimane w Mozambiku. 
Podczas szczytu odbyły się m.in. trzy panele tematyczne. Pierwszy z nich „Witając Migrantów”, wprost odnosił się do sytuacji z jaką mierzą się samorządy na całym świecie w związku z licznymi konfliktami zbrojnymi.Oczywiste nawiązania do rosyjskiej agresji na Ukrainę były tylko jednym z elementów dyskusji. W ramach szczytu, co roku przyznawana jest również nagroda im. dr. Benjamina Barbera, którą w 2022 roku otrzymali symbolicznie wszyscy ukraińscy merowie, za wsparcie okazane swoim mieszkańcom w czasie wojny  – w ich imieniu, wyróżnienie odebrał przewodniczący Związku Miast Ukrainy, Oleksandr Slobodzhan. 
Drugi panel poświęcony był procesom demokratyzacji w zarządzaniu miastem. Paneliści, w tym Prezydent Katowic Marcin Krupa starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak budować instytucje demokratyczne, które będą włączały w jak najszerszym stopniu mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy do tej pory unikali zaangażowania w sprawy swoich miast.
Ostatnia, trzecia sesja była poświęcona ewolucji demokratycznych instytucji i społeczeństwa obywatelskiego.
Drugiego dnia Szczytu GPM podpisano również Światową Deklarację Burmistrzów dla Demokracji. Inspiracją dla powstania tego dokumentu była inicjatywa współpracujących ze sobą 4 prezydentów stolic Polski, Czech, Słowacji i Węgier, to jest Budapesztu, Bratysławy, Pragi i Warszawy, którzy w odpowiedzi na występowanie nieliberalnych działań zjednoczyli się, aby rozwinąć i podpisać Pakt Wolnych Miast w 2019 r. dla zwrócenia uwagi na potrzebę obrony demokratycznych wartości. Deklaracja przygotowana przez GPM przed Szczytem została podpisana przez około 50 prezydentów miast. Natomiast podczas Szczytu dokument sygnowali kolejni burmistrzowie.

19 października 2023 r. Prezydent Miasta Katowice uczestniczył w Dorocznym Walnym Zgromadzeniu GPM, które odbyło się w formule online. Październik był też ostatnim miesiącem zasiadania Prezydenta Marcina Krupy w Komitecie Wykonawczym GPM (kadencja w latach czerwiec 2020-paźdizernik 2023).

W roku 2023 Prezydent Marcin Krupa był również członkiem Komitetu Selekcyjnego Nagrody Dra Benjamina Barbera, którą GPM honoruje wyróżniających się burmistrzów.


Więcej informacji na temat Globalnego Parlamentu Burmistrzów znajduje się na stronie:
https://globalparliamentofmayors.org/


Wspólne oświadczenie Globalnego Parlamentu Burmistrzów

Zjednoczeni z Burmistrzami z Ukrainy

25 lutego 2022 r.

My, burmistrzowie, łączymy się w poparciu dla miast, miasteczek, osiedli i wsi w Ukrainie.

Miasta na całym świecie muszą mieć wpływ na kształtowanie swojej i naszej wspólnej przyszłości. Burmistrzowie i mieszkańcy promują działania na rzecz praktyk demokratycznych, możliwości gospodarczych oraz zmian klimatycznych, ale nie mogą tego robić bez pokoju i bezpieczeństwa.

W miastach, miasteczkach, osiedlach i wsiach Ukrainy, od Kijowa przez Charków, Mariupol po Lwów, mieszkają miliony Ukraińców oraz tymczasowych mieszkańców pochodzących ze wszystkich stron świata. Są to miejsca, gdzie toczy się praca, nauka, życie publiczne i odbywają się prywatne uroczystości. Zarówno te życia ludzkie jak i te miejsca zostały zaatakowane w niesprowokowanej i nielegalnej wojnie. Jako burmistrzowie wiemy, że sposób, w jaki nasze miasta się angażują, jakie warunki w nich panują, w jaki sposób sprawowana jest opieka, wszystko to ma bezpośredni wpływ na to, jak ludzie korzystają z wolności i praw, które im przysługują na mocy człowieczeństwa.

Nie da się przewidzieć wszystkich konsekwencji militarnej agresji Prezydenta Putina. Dopiero się okaże, czy środki pozamilitarne mogą sprawić, że cena za tę inwazję na suwerenny kraj będzie wystarczająco wysoka, by powstrzymać takie działania. Wiemy jednak z całą pewnością, że miasta, miasteczka, osiedla i wsie w Ukrainie potrzebują i nadal będą potrzebować naszego wsparcia.

Będziemy im ciągle pomagać, służąc fachową wiedzą, kiedy znów będą mogli spokojnie kształtować swoją przyszłość, i będziemy wspierać miasta, które udzielają schronienia migrantom zmuszonym do opuszczenia swoich domów.

Ta wojna jest atakiem na demokrację. Solidaryzując się z Ukrainą, będziemy nadal pracować na rzecz rozwoju praktyk demokratycznych. Będziemy przeciwdziałać wykorzystywaniu dezinformacji do instrumentalizacji różnic w naszych miastach i społecznościach, a także poza granicami kraju.

Solidaryzujemy się z mieszkańcami miast na całym świecie, w tym także w Rosji, którzy w pokojowy sposób wyszli na ulice i place, by zademonstrować swoje poparcie dla narodu ukraińskiego.

Jako burmistrzowie pochodzący z całego świata nie pozwolimy, by przemoc i agresja odwróciły naszą uwagę od koniecznych działań, które pozwolą nam stawić czoła globalnym wyzwaniom, takim jak kryzys klimatyczny, oraz zwiększyć możliwości ekonomiczne, godność i sprawiedliwość.

Będziemy nadal wspólnie stawiać czoła globalnym wyzwaniom w duchu wspólnej przyszłości, którą dzielimy ponad granicami i we wszystkich miastach. Ta sytuacja wymaga działania i solidarności ze strony całej społeczności międzynarodowej. Miasta odgrywają wiodącą rolę w kształtowaniu przyszłości, ale czynią to w ramach szerszego systemu międzynarodowego, a często także w ramach globalnego zarządzania. Kiedy zasady, na których opiera się ten system i te ramy, są naruszane, nasza zdolność do podejmowania działań w obliczu globalnych wyzwań jest osłabiona. W tym sensie wszyscy jesteśmy z narodem ukraińskim i jednoczymy się z nim.

Niniejsze oświadczenie zostało wydane w imieniu burmistrzów GPM przez Komitet Wykonawczy GPM

w składzie: Banjul (Gambia, Wiceprzewodniczący), Braga (Portugalia, Skarbnik), Gandawa (Belgia), Katowice (Polska), Mannheim (Niemcy, Przewodniczący), Monrowia (Liberia), Palermo (Włochy) i Rochester Hills (USA, Wiceprzewodniczący).

Członkami GPM są burmistrzowie miast: Afanloum, Amman, Amsterdam, Antsirabe, Bandżul, Beira, Berno, Braga,Bristol, Bruksela, Kapsztad, Cascais, Kolumbia, Dakar, Dayton, Durban, Ellembelle, Freetown, Gandawa, Gjilan, Haga,Hebron, Hoima, Itahari, Janjanbureh, Katowice, Le Port, Leicester, Mafra, Mannheim, Mansakonko Council, Monrovia, Montpellier, Nebbi, Nijmegen, Palermo, Puli Alam, Rabat, Rochester Hills, Rotterdam, Utrecht, Vyas, Wrocław.

Globalny Parlament Burmistrzów jest organem stworzonym przez burmistrzów dla burmistrzów, mających wizję świata, w którym burmistrzowie, ich miasta i sieci są równorzędnymi partnerami w budowaniu globalnego zarządzania na rzecz zrównoważonego świata sprzyjającego włączeniu społecznemu. Misją GPM jest ułatwianie dialogu między burmistrzami, rządami krajowymi i organizacjami międzynarodowymi, stymulowanie systematycznych działań w celu radzenia sobie z globalnymi i krajowymi wyzwaniami oraz osiągnięcia zmian politycznych w skali globalnej. Burmistrzowie przejmują zarządzanie i odpowiedzialność za globalne wyzwania, z którymi mierzą się na poziomie lokalnym.

 GPM Joint Statement Standing United with Ukrainian Mayors_25 February 2022.pdf


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice