Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Stowarzyszenie Miast Laureatów Nagrody Europy

Stowarzyszenie Miast Laureatów Nagrody Europy

W roku 2008 miasto Katowice jako Laureat Nagrody Europy 2008 zostało przyjęte do Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy (The Association of Towns awarded the Europe Prize), działającego przy Radzie Europy. Miasto, które otrzymuje Nagrodę Europy staje się automatycznie członkiem Stowarzyszenia.

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest propagowanie idei europejskich w zakresie: partnerstwa miast, spotkań instytucji publicznych i prywatnych w obszarze kultury, imprez o charakterze europejskim, działań na rzecz solidarności europejskiej i dobrego porozumienia między społeczeństwami.

Link do oficjalnej strony stowarzyszenia: https://europeprize.eu/

Zgromadzenie Ogólne w Lublinie 1-3 czerwca 2018 r. 

W dniach 1-3 czerwca 2018 r. przedstawiciel miasta wziął udział w Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy, które odbyło się w Lublinie/Polska.  

Tematem wiodącym spotkania była demokracja bezpośrednia: inicjatywy obywatelskie i  mechanizmy ich wspierania. Ponadto w kwestiach dotyczących funkcjonowania stowarzyszenia przyjęto poprawki do Statutu oraz zaakceptowano projekt oficjalnej pieczęci stowarzyszenia.  

Zgromadzenie Ogólne w Charkowie 6-9 czerwca 2017 r. 

W dniach 6-9 czerwca 2017 r. przedstawiciel miasta wziął udział w Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy, które odbyło się w Charkowie/Ukraina.

Tematyka spotkania zdominowana była przez zagadnienia wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń w zakresie dostępu do usług publicznych. Miasto Katowice zaprezentowało swój dorobek w zakresie dostępu do kultury i poszczególnych części miasta i obiektów dla poszczególnych grup społecznych m. in. osób niepełnosprawnych i seniorów. 

Ponadto podczas spotkania dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia na lata 2017-2018 oraz zaprezentowano nowe miasto członkowskie Stowarzyszenia- Girona (Hiszpania). 

Zgromadzenie Ogólne w Kłajpedzie 1-6 czerwca 2016 r. 

W dniach 1-6.06.2016r. przedstawiciel miasta wziął udział w Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy, które odbyło się w Kłajpedzie na Litwie. 

Podczas spotkania Miasto Katowice zaprezentowało plany w zakresie rozwoju transportu publicznego z wykorzystaniem środków unijnych oraz zastosowane już rozwiązania. Uczestnicy analizowali przykłady najlepszych praktyk, a także dyskutowali na temat kwestii organizacyjnych Stowarzyszenia. Ponadto zaprezentowano nowe miasta członkowskie Stowarzyszenia – Vara (Szwecja) oraz Drezno (Niemcy). 


Zgromadzenie Ogólne w Würzburgu, 2-5 maja 2013 r.

W terminie 2-5 maja 2013 r. w Würzburgu (Niemcy) odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy oraz Forum Młodych.

Tegoroczne spotkanie miało szczególny charakter ponieważ zbiegło się z obchodami 40-stej rocznicy otrzymania przez miasto Würzburg Nagrody Europy.

Nasze miasto reprezentowali Radni: Pan Adam Warzecha oraz Pan Stefan Gierlotka oraz dwie przedstawicielki Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.

Tematyka spotkań upływała pod hasłem: „Władze lokalne i ich rola w zwalczaniu bezrobocia ze szczególnym uwzględnieniem bezrobocia wśród młodych ludzi”. Sytuacja na rynku katowickim została przybliżona uczestnikom spotkania dzięki prezentacji „Szansa dla młodych: aktywność, przedsiębiorczość, kariera” przedstawionej przez Radnego Adama Warzechę.

General Assembly Ratssaal.JPG 

General Assembly FH.JPG Zgromadzenie Ogólne w Częstochowie, 22-24 czerwca 2012 r.

W dniach 22-24 czerwca 2012 r. w Częstochowie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Członków Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy z udziałem przedstawicieli 12 miast członkowskich tj. Ankary, Marvejols, Cockermouth, Pforzheim, St. Pölten, Würzburga, Regensburga, Berlina – Neuköln, Darmstadt, Gdyni, Katowic oraz Irkucka, a także reprezentantów Rady Europy. Zgromadzeniu przewodniczył Ali Goksin, Zastępca Prezydenta Ankary reprezentujący Przewodniczącego Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy. Miasto Katowice reprezentował Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Adam Warzecha oraz Radny Pan Stefan Gierlotka. Tematyka obrad i konferencji „Partnerstwo dla osób starszych” skoncentrowana była na polityce rządowej wobec starzejącego się społeczeństwa, psychologicznych i społecznych problemach wieku senioralnego i wykluczeniu cyfrowemu osób starszych jak i polityce miejskiej z zakresu aktywizacji i wykorzystania potencjału osób starszych na przykładach działań realizowanych w miastach laureatach Nagrody Europy. Obrady zostały zwieńczone opracowaniem tzw. Deklaracji Częstochowskiej.

Równolegle do Zgromadzenia Ogólnego w dniach 21-24 czerwca 2012 r. w Częstochowie  odbywało się Forum Młodzieży, w trakcie którego członkowie specjalnie utworzonej na tą okazję Międzynarodowej Orkiestry Młodzieżowej  wystąpili 22 czerwca na Festiwalu Frytka OFF, a 23 czerwca w częstochowskiej Strefie Kibica. Przedstawicielami Miasta Katowice była dwójka utalentowanych młodych muzyków z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach.

Walne Zebranie Członków w Ankarze, 5-8 maja 2011

W tych dniach obrady koncentrowały się na zagadnieniach społecznych. Miasta członkowskie stowarzyszenia przedstawiały działania, które podejmują, aby pomóc najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszych miast. Uczynienie pomocy potrzebującym jest jednym z podstawowych punktów europejskiej agendy, dążenie do osiągnięcia spójności społecznej w miastach i ożywienie pomiędzy nimi wymiany dobrych praktyk w tym zakresie, to główne punkty deklaracji podsumowującej obrady.

Podczas Walnego Zebrania wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia. Przewodniczącym został wybrany Prezydent Ankary Melih Gökçek, a jednym z Wiceprzewodniczących Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Częstochowy.

Podczas prezentacji Katowic Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Adam Warzecha przedstawił działania społeczne, które miasto realizuje wspólnie z partnerami zagranicznymi. Były to między innymi zorganizowane w marcu 2010 Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, w których uczestniczyły grupy dzieci z Katowic, Ostrawy, Koszyc i Miszkolca; obchody Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, w ramach których w maju ub. roku zorganizowano konferencję „Zwalczanie długotrwałego bezrobocia”, a przedstawiciele urzędu miasta wzięli udział w spotkaniu Platformy ds. Współpracy Eurocities w Newcastle, a także obchodzony w Katowicach kolejny już raz Europejski Dzień Sąsiada. Przedstawione zostało też  listopadowe seminarium „Społeczeństwa Edukacyjne – Społeczeństwa Przyszłości”, którego przewodnią ideą była prezentacja i wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi i zagranicznymi partnerami Katowic, którzy zajmują się edukacją przez sztukę.

GA3.jpg 

 Zgromadzenie Ogólne w Mülheim 6-8 maja 2010 r.

W dniach 6-8 maja 2010 r. odbyło się w niemieckim mieście Mülheim Zgromadzenie Ogólne Członków Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy. Miasto Katowice reprezentowali Radni Pan Stefan Gierlotka oraz Pan Adam Warzecha, który przedstawił działania europejskie Katowic za rok 2009. Podczas Zgromadzenia Ogólnego omówiono projekt konkursu dla młodzieży. Konkurs pn. ”Jak wyobrazić sobie Europę za 20 lat” został przeprowadzony we wrześniu 2010 r. Przedmiotem konkursu było napisanie rezolucji na powyższy temat, przez pięcioosobowe zespoły młodzieży miast członkowskich. Zwycięski zespól otrzymał nagrodę w postaci weekendowego pobytu w mieście należącym do Stowarzyszenia. Jednym z jurorów konkursu był przedstawiciel Rady Miasta Katowice, Pan Adam Warzecha

Równolegle do Zgromadzenia Ogólnego Członków, w dniach 5-7 maja odbywały się w Mülheim warsztaty taneczno-muzyczne młodzieży miast członkowskich Stowarzyszenia. Przedstawicielami Miasta Katowice była dwójka utalentowanych osób z katowickiego Pałacu Młodzieży: Joanna Michalik i Artur Iwanecki, na co dzień lider rockowej formacji WAIT. W warsztatach brali również udział reprezentanci miast z Niemiec, Turcji i Wielkiej Brytanii. Międzynarodowa ekipa stworzyła wspólnie kompozycję śpiewaną w językach uczestników spotkania, nagrała ją w studio nagrań Suppi Huhna w Mülheim oraz opracowała choreografię podczas warsztatu tanecznego. Efekt tej pracy został zaprezentowany w czasie spotkania z Panią Nadburmistrz Dagmar Muhlenfeld i gośćmi Zgromadzenia Ogólnego. Występ przyjęto owacją na stojąco, a wykonawców proszono o bisy.

Warto się pochwalić, że pierwszą (na dwie) zwrotkę śpiewali katowiczanie – ich autorstwa również była melodia i tekst zwrotki. Reprezentanci Katowic umilali także czas uczestnikom warsztatów, dając popisy swoich muzycznych umiejętności w grze na fortepianie, gitarze i śpiewie.

IMGP3612.JPG Zgromadzenie Ogólne w Szeged (Węgry) 11-13 marca 2009 r.

W dniach 11-13 marca 2009 r. w 25 rocznicę utworzenia, odbyło się w Szeged Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy z udziałem przedstawicieli 21 miast członkowskich. Podczas spotkania miasto Katowice przedstawiło sprawozdanie z działalności międzynarodowej za rok 2008. Członkowie Stowarzyszenia dokonali wyboru Zarządu. Jako Prezesa ponownie wybrano Pana Waltera Hoffmanna - Burmistrza Darmstadt, Wiceprezesem został Prezydent Częstochowy Pan Tadeusz Wrona, natomiast pozostali członkowie Zarządu to przedstawiciele miast Müllheim i Nancy.

Na miejsce Walnego Zgromadzenia nieprzypadkowo wybrano Szeged, które obchodziło w tym czasie 130 rocznicę Wielkiej Powodzi z 1879 roku, po której dzięki pomocy miast europejskich zostało całkowicie odbudowane. Wszyscy obecni członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej Szeged i obchodach rocznicowych. Równolegle do obrad Walnego Zgromadzenia odbyły się warsztaty młodzieży poświęcone twórczości filmowej poświęconej miastu Szeged. Katowice reprezentowało dwoje uczniów z pracowni medialnej Pałacu Młodzieży.


Spotkanie w Darmstadt (Niemcy) 6-8 czerwca 2008 r.

Miasto Katowice, Laureat Nagrody Europy 2008 uczestniczyło po raz pierwszy w Zebraniu Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie z jego działalności za ostatni okres, a pozostałe miasta członkowskie prezentowały raporty z działań europejskich i międzynarodowych w roku 2007.

Istotnym elementem spotkania było sprawozdanie z prac Podkomisji ds. Nagrody Europy oraz uzasadnienie wyboru Miasta Katowice jako Laureata za rok 2008.

Ponadto uczestnicy spotkania mieli okazję wziąć udział w wydarzeniach europejskich zorganizowanych przez Miasto Darmstadt pod nazwą „Dialog Międzykulturowy” przeznaczonych dla mieszkańców, na które złożyły się m. in. wspólny spacer i degustacje kulinarne, europejskie nabożeństwo ekumeniczne i europejskie święto spotkań na zabytkowym Hofgut Oberfeld, gdzie odbyła się również prezentacja prac z warsztatów młodzieży uczestniczącej w Spotkaniu.


 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice