Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Historia współpracy

Historia współpracy

WSPÓŁPRACA Z KATOWICAMI

Pierwszy kontakt pomiędzy Katowicami a miastem Shenyang miał miejsce w grudniu 1999 r. podczas pobytu delegacji Shenyangu na Śląsku w ramach szerszej wizyty w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Na przełomie maja i czerwca 2005 r. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Polską Techniką Górniczą S.A. zorganizowały "Dni Polskie" w Shenyangu.

Pierwsze takie wydarzenie w historii miało na celu zaprezentowanie Polski w jednym z najszybciej rozwijających się w bieżącej dekadzie regionów Chin - zarówno pod względem kulturalnym, turystycznym, jak również dwustronnych możliwości gospodarczych i handlowych. W celu zapoznania się z możliwościami współpracy handlowej, jak również przeprowadzenia bezpośrednich rozmów z partnerami chińskimi do Shenyangu przybyli w tym czasie przedstawiciele następujących polskich przedsiębiorstw: Polska Technika Górnicza S.A., Telefonika Kable, Kopex, Polimex, Cekop i inne.

Po wydarzeniu "Dni Polskie" w Shenyangu i wizycie przedstawicieli Polskiej Techniki Górniczej w tym mieście, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie, na prośbę władz miasta Shenyang, przesłała pismo zawierające propozycję nawiązania bliższych stosunków partnerskich z Katowicami i złożenia przez delegację chińską (kierownictwo Biura ds. Zagranicznych) wizyty w naszym mieście.

Wkrótce na Śląsk przybyła delegacja chińska, wśród której znaleźli się zarówno przedstawiciele władz miasta i prowincji, jak i przemysłu. W dniu 2 sierpnia 2005 r. członków delegacji przyjął Prezydent Miasta Katowice. Celem wizyty gości z Chin było nawiązanie kontaktów z przedstawicielami miasta Katowice oraz rozpoznanie możliwości bliższej współpracy gospodarczo-handlowej z firmami i instytucjami z branży przemysłu górniczego na terenie Śląska. Podczas dwustronnych rozmów przedstawiciele Katowic i Shenyangu wyrazili zainteresowanie wspieraniem szeroko rozumianej współpracy i wymiany pomiędzy miastami na zasadach partnerstwa, głównie w dziedzinach górnictwa i przemysłu maszynowego, jak również w zakresie dwustronnych kontaktów gospodarczych i handlowych. Podkreślono przy tym duże podobieństwa pomiędzy obydwoma regionami (Województwem Śląskim i Prowincją Liaoning) oraz miastami Katowice i Shenyang, a także łączącą je przemysłową tradycję.

Władze miasta Shenyang wykazywały dużą aktywność w dążeniach do rozwinięcia i usankcjonowania kooperacji dokumentem prawnym, dlatego - przy aktywnym wsparciu tych działań przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie

W dniu 6 lipca 2006 r., w Katowicach, podczas kolejnej wizyty delegacji chińskiej (przedstawicieli miasta Shenyang i Prowincji Liaoning oraz urzędnika w randze wiceministra), doszło do podpisania Listu intencyjnego w sprawie współpracy między Miastem Shenyang (Chińska Republika Ludowa) i Miastem Katowice (Rzeczpospolita Polska).

Kolejnym krokiem w obustronnych kontaktach był wyjazd, na oficjalne zaproszenie Burmistrza Miasta Shenyang, delegacji przedstawicieli Miasta Katowice i Województwa Śląskiego do Shenyangu oraz podpisanie w tym mieście w dniu 6 czerwca 2007 r. Umowy pomiędzy Miastem Shenyang w Chińskiej Republice Ludowej oraz Miastem Katowice w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia współpracy miast bliźniaczych.

W dniach 20-22.05.2008 r. w Katowicach przebywała delegacja przedstawicieli miasta Shenyang oraz Strefy Rozwoju Gospodarczego UE w Shenyang. W dniu 21.05.2008 r. podpisano Porozumienie w sprawie przyjacielskiej wymiany pomiędzy miastem Shenyang w Chińskiej Republice Ludowej oraz miastem Katowice w Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008-2009 dokument precyzujący działania na najbliższą przyszłość w ramach obustronnej współpracy. Zwraca on szczególną uwagę na aspekty współpracy gospodarczej, dlatego goście z Chin odwiedzili również siedzibę Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz podpisali odrębny dokument o współpracy gospodarczej z przedstawicielami jej władz.

W nawiązaniu do XXIX Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008, w sierpniu 2008r. w Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach przygotowana została ekspozycja prezentująca najważniejsze chińskie symbole i obiekty olimpijskie oraz miasto partnerskie Shenyang.

W dniach 23-25.11.2009 r. po raz kolejny gościła w Katowicach delegacja miasta Shenyang. W trakcie spotkań, w toku dyskusji omawiano różne propozycje współpracy w zakresie gospodarczym, naukowym i wymiany kulturalnej. Podpisany został plan współpracy na rok 2010 pomiędzy obydwoma miastami. Goście z Shenyang złożyli wizytę w Akademii Muzycznej w Katowicach, odwiedzili Silesia Expo w Sosnowcu, gdzie zapoznali się z planami wystawienniczymi na rok 2010 oraz polityką rozwojową obiektu. Następnie wzięli udział w spotkaniu poświęconym tematom biznesowym, zorganizowanym w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ramach programu kulturalnego delegacja miasta Shenyang uczestniczyła w koncercie "Z operą w tle", przygotowanym przez Instytucję Promocji i Upowszechniania Muzyki "Silesia" w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

W dniu 19.06.2012 r. w Pałacu Goldsteinów w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli katowickich szkół wyższych, instytucji kultury, świata biznesu, a także samorządu wojewódzkiego i miejskiego z delegacją chińską w związku z Jarmarkiem Kultury Chińskiej, organizowanym w naszym mieście w dniu 20.06.2012 r. z inicjatywy Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie. Była to pierwsza tego typu prezentacja z udziałem chińskich artystów - mistrzów sztuk pięknych i rzemiosła oraz twórców literatury i sztuki ludowej. Podczas trwania tej wyjątkowej imprezy można było podziwiać m.in.: prace malarskie, wyroby z kamieni szlachetnych, wyroby hafciarskie, oryginalne wycinanki z papieru, zwoje malarskie oraz zwoje naścienne wykonane z różnych materiałów, tradycyjne ozdoby kobiece, domowe dekoracje, akcesoria i naczynia do picia herbaty lub alkoholu, jak również poznać niektóre tajniki sztuki chińskiej kaligrafii czy zdobienia jedwabnych, satynowych i aksamitnych tkanin.

Ze strony chińskiej w spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie na czele z Panem Ambasadorem Sun Yuxi oraz delegaci Prowincji Liaoning, której stolicą jest Shenyang - miasto partnerskie Katowic. Uświetnił je minirecital Piotra Banasika - młodego pianisty z Katowic, absolwenta katowickiej Akademii Muzycznej oraz laureata głównych nagród w prestiżowych konkursach fortepianowych organizowanych w kraju i za granicą, w wykonaniu którego zebrani mogli usłyszeć kilka kompozycji Fryderyka Chopina.

W styczniu 2013 r. podpisano umowę o współpracy pomiędzy przedstawicielami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Północnowschodniego w Shenyangu, obejmującą między innymi: wymianę nauczycieli akademickich, naukowców oraz studentów, a także wspólne prowadzenie projektów badawczych, organizację wspólnych konferencji, wspólne publikacje oraz ścisłą współpracę kulturalną - w tym: pokazy chińskich filmów w Katowicach, wystawy i wernisaże plastyczne, wymianę zespołów tradycyjnej sztuki wokalnej i tanecznej, utworzenie wspólnych kierunków studiów, związanych np. z tworzeniem gier komputerowych, itp. Za jeden z priorytetów uznano pokonywanie barier językowych. W tym celu rozpocznie się nauka języka chińskiego na Uniwersytecie Śląskim i języka polskiego w partnerskim uniwersytecie w Shenyangu. Lektorat języka polskiego na Uniwersytecie Północnowschodnim w Shenyangu został już zatwierdzony, a jeszcze w 2013 r. zostaną oddelegowani do stolicy Prowincji Liaoning wybrani studenci oraz pracownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego do prowadzenia lektoratu języka polskiego. Ambitne plany dotyczą też m.in. wydawania wspólnych dyplomów licencjackich, magisterskich i doktorskich. W czerwcu obydwie uczelnie przystąpiły do rozmów na temat wdrażania dalszych planów kooperacyjnych oraz zacieśniania, rozwijania i poszerzania wzajemnych kontaktów w przyszłości.

W dniu 19.04.2013 r. przebywała w Katowicach delegacja przedstawicieli miasta Shenyang na czele z Panią Wiceprezydent Qi Ming. Goście z Chin zainteresowani byli problematyką dotyczącą budownictwa mieszkaniowego w Polsce oraz organizacją życia mieszkańców w dużych społecznościach miejskich, dlatego wzięli udział w wizycie studyjnej na katowickim osiedlu Tysiąclecia, w ramach tórej spotkali się z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej "Piast", zwiedzili spółdzielczy dom kultury, Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną  im. Karola Szymanowskiego i Zespół Szkół Plastycznych przy ul. Ułańskiej, niektóre obiekty sportowe oraz przychodnię. Na zaproszenie jednej z rodzin siedmioosobowa delegacja chińska zagościła również w mieszkaniu jednego z pięciu najwyższych wieżowców mieszkalnych Katowic, zwanych potocznie "kukurydzami" ze względu na ich charakterystyczny kształt.

Następnie, odbyło się spotkanie z władzami miasta Katowice reprezentowanymi przez Pierwszą Wiceprezydent - Panią Krystynę Siejną oraz przedstawicielami Urzędu Miasta Katowice, podczas którego dokonano podsumowania wcześniejszej wizyty w terenie oraz omówiono różne kwestie dotyczące kierunków rozwoju i współpracy partnerskiej obydwu miast.

W dniach 24-27.09.2013 r. na zaproszenie władz miasta Shenyang oficjalna delegacja Katowic pod przewodnictwem Pana Piotra Uszoka - Prezydenta Miasta Katowice, wzięła udział w Tygodniu Kultury i Przyjaźni między Polską a Prowincją Liaoning. Oprócz reprezentantów Katowic na ww. obchodach obecni byli m.in: Ambasador RP w Pekinie Pan Tadeusz Chomicki, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Pan Mariusz Kleszczewski, przedstawiciele Sejmiku Województwa Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Uniwersytetu Śląskiego (z uwagi na uruchomienie lektoratu j. polskiego na Uniwersytecie Północno-Wschodnim w Shenyang) i Miasta Chorzowa. Niezwykłym zainteresowaniem cieszyły się koncerty Pana Szczepana Kończala -katowickiego pianisty, który dzięki staraniom Miasta Katowice i Miasta Shenyang również uczestniczył w tym przedsięwzięciu. W trakcie licznych spotkań delegacji Katowic z liderami różnych organizacji i instytucji miasta Shenyang (m.in. z Przewodniczącym Miejskiego Ludowego Kongresu Panem Zhao Chang Yi i rektorem Uniwersytetu w Shenyang Panem Li Feng strona chińska wyraziła zainteresowanie pogłębianiem wzajemnych relacji, składając nowe propozycje dot. współpracy w sferze kultury (m.in. z Akademią Sztuk Pięknych i Akademią Muzyczną, Instytucją Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia), a także w dziedzinie sportu.

Z okazji 7. rocznicy partnerstwa miast w dniu 26.08.2014 r. w Katowicach odbyło się spotkanie władz i przestawicieli Urzędu Miasta Katowice z kilkuosobową delegacją miasta Shenyang, podczas którego obydwie strony wyraziły zainteresowanie zintensyfikowaniem obustronnej współpracy zwłaszcza w dziedzinie kultury i edukacji oraz omówiły różne możliwości realizacji przyszłych działań w tych obszarach. W dniu 27.08.2014 r. goście z Chin odbyli rozmowy z władzami Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w sprawie podpisania umowy o współpracy z "9.18" Historical Museum w Shenyang, upamiętniającym datę 18 września 1931 r., która zapoczątkowała okres dziesięcioletniej okupacji terytorium Chin przez wojska japońskie.

W czerwcu 2015 r. na prośbę Ludowego Stowarzyszenia na Rzecz Przyjaźni z Zagranicą w Shenyang, Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice przesłał materiały zdjęciowe i tekstowe dotyczące stolicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w związku z przygotowywaną przez jego pracowników wystawą na temat miast partnerskich Shenyangu. 

W dniach 25-29.05.2015 r. w stolicy Górnego Śląska odbył się "Tydzień Kultury Wschodu - z Katowic do Pekinu", zorganizowany przez Uniwersytet Śląski oraz firmę Only 1 Fight Cooperation Ltd. W tym okresie Katowice zmieniły się w azjatycką stolicę kultury. Liczne atrakcje odbyły się m.in. na rynku - w samym centrum miasta, a także na różnych wydziałach Uniwersytetu Śląskiego. Impreza stała się swoistym Świętem Dalekiego Wschodu, podczas którego uczestnicy mieli możliwość poznać języki dalekowschodnie (tj.: chiński, japoński i koreański), wziąć udział w warsztatach kaligrafii, prezentacji potraw kuchni orientalnej, uczestniczyć w przedstawieniach teatralnych oraz wykładach na różne tematyzwiązane z kulturą Wschodu lub wziąć udział w zajęciach z japońskiej etykiety biznesowej, przygotowanych przez Japońskie Centrum Kultury i Biznesu ICHIGO. Impreza zakończyła się galą sportów walki w hali widowiskowo-sportowej "Spodek". 

W czerwcu 2015 r. Uniwersytet Śląski uruchomił na terenie swej uczelni partnerskiej, tj. Uniwersytetu Północno-Wschodniego (ang. NEU - Northeastern University) w Shenyang, Centrum Studiów Polskich, którego głównym założeniem jest kształcenie przyszłych tłumaczy - ze szczególnym uwzględnieniem problematyki biznesowej, ekonomicznej i technicznejPlany obydwu uczelni dotyczą też m. in. wydawania w przyszłości wspólnych dyplomów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich.

W lutym 2018 r. miasto Katowice otrzymało zaproszenie do udziału w IV Turnieju Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży o Puchar Pokoju, organizowanym w Shenyang w dniach 7-13.08.2018 r.

W dniach 28-30.06.2018 r. odbyła się kolejna edycja Dni Kultury Polskiej na Uniwersytecie Północno-Wschodnim w Shenyang. Wspólne projekty z NEU realizowane są od 2013 r., czyli odkąd rozpoczęła się współpraca bilateralna pomiędzy tą uczelnią a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Początkiem współpracy było uruchomienie lektoratu z języka polskiego na Wydziale Języków Obcych NEU. Był to pierwszy krok do popularyzacji języka polskiego i kultury polskiej na technicznej uczelni, którą w istocie jest Uniwersytet Północno-Wschodni.

W ramach Dni Kultury Polskiej 2018, organizowanych przez Centrum Studiów Polskich w Shenyang, odbyły się wykłady otwarte dotyczące kultury polskiej (m. in. polskich filmów animowanych) oraz języka polskiego (zmian we współczesnym języku polskim). Poza tym, zorganizowano spotkanie z polską piosenką i warsztaty tańców polskich. Natomiast, podczas warsztatów kulinarnych chińscy studenci mogli samodzielnie zrobić kluski śląskie czy typowe polskie kanapki, a także spróbować żuru i wodzionki. Więcej informacji dostępnych na stronie: https://www.us.edu.pl/dni-kultury-polskiej-na-uniwersytecie-polnocno-wschodnim-w-shenyang.

Miasto Katowice odpowiedziało również na wystosowane przez miasto Shenyang zaproszenie do udziału w XVIII Światowej Konferencji Prezydentów Miast Zimowych, odbywającej się w dniach 12-14.09.2018 r. Strona chińska wyraziła także nadzieję na wizytę Prezydenta Miasta Katowice w stolicy Prowincji Liaoning w 2019 r.

Na zaproszenie uczelni partnerskiej Northeastern University, 22.11.2018 r. delegacja Uniwersytetu Śląskiego uczestniczyła w spotkaniu Shenyang Branch i forum pod hasłem: "Integrating into One Belt and One Road, Promoting the revitalization of Northeast China". Wydarzenie było związane z inicjatywą Nowego Jedwabnego Szlaku (One Belt, One Road), mającą na celu rozbudowę sieci infrastruktury łączącej Chiny, kraje Azji Środkowej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Europy, a także stwarzającej korzystne możliwości rozwoju współpracy w zakresie projektów o charakterze infrastrukturalnym i finansowym. Jednym z aspektów jest również wzmocnienie współpracy w zakresie edukacji. W wydarzeniu dotyczącym Nowego Jedwabnego Szlaku wzięli udział: przedstawiciele Northeastern University, lokalnych władz oraz uczelni chińskich i zagranicznych. Podczas wizyty m.in podpisano umowę w sprawie prowadzenia programu wymiany studenckiej umożliwiającego uzyskanie dyplomów magisterskich obu uczelni na kierunku filologia angielska. W roku 2018 pierwsi studenci z Shenyangu zostali absolwentami legitymującymi się podwójnym dyplomem NEU i Uniwersytetu Śląskiego. Więcej informacji dostępnych na stronie: http://www.us.edu.pl/udzial-delegacji-uniwersytetu-slaskiego-w-forum-nt-inicjatywy-nowego-jedwabnego-szlaku.

Na oficjalnej stronie internetowej oraz profilu facebookowym Urzędu Miasta Katowice w dniu 19.10.2020 r. odbyła się kampania promocyjna miasta partnerskiego Shenyang. Jej celem było promowanie wiedzy o tym chińskim mieście oraz jego współpracy z Katowicami w ramach bliźniaczego partnerstwa, a także zachęcenie mieszkańców stolicy Górnego Śląska do odbycia wirtualnej, a po zakończeniu pandemii również rzeczywistej, podróży do atrakcyjnych turystycznie miejsc z nim związanych.

W dniu 5.02.2021 r. miasto Shenyang, pod przewodnictwem gubernatora Prowincji Liaoning, zorganizowało w formie wideokonferencji wydarzenie pod nazwą "5. Konferencja Liderów Szczebla Centralnego i Lokalnego Chin oraz Państw Europy Środkowo-Wschodniej", w której uczestniczył Wiceprezydent Miasta Katowice - Pan Mariusz Skiba. 

Tematami przewodnimi konferencji były następujące zagadnienia: wspólna walka Chin oraz państw Europy Środkowo-Wschodniej z pandemią koronawirusa i opracowanie nowego, szerokiego mechanizmu współpracy, jak również dalsze promowanie wszechstronnego rozwoju na szczeblu centralnym i lokalnym w dziedzinie: gospodarki, nauki, technologii, edukacji, kultury, itp., a także pogłębianie zrozumienia i umacnianie wzajemnej przyjaźni.

W dniu 15.03.2021 r. został wysłany list gratulacyjny do nowo wybranego Burmistrza Miasta Shenyang - Pana Wang Xinwei. Zastąpi on na zajmowanym stanowisku dotychczasowego lidera ludowych władz miasta Shenyang - Pana Jiang Youwei. 

Wyboru nowego włodarza stolicy Prowincji Liaoning dokonano w lutym 2021 r. podczas obrad "16. Kongresu Ludowego Miasta Shenyang". Zawodowo, Pan Wang Xinwei jest specjalistą z zakresu elektrotechniki. W latach 2016-2018 piastował stanowisko Burmistrza Miasta Anyang w Prowincji Henan, a w roku 2020 - Burmistrza Miasta Zhengzhou. Od 2020 r. pełnił również funkcję Wicegubernatora Prowincji Henan.
sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice