Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Stulecie przyłączenia części Górnego Śląska do Polski

Stulecie przyłączenia części Górnego Śląska do Polski

baner.JPG


Szanowni Państwo!

 

Nasi przodkowie chwycili w 1921 roku po raz trzeci za broń, aby ich rodzinne ziemie przyłączone zostały do Rzeczpospolitej. Odpowiedzieli w ten sposób czynem na wezwanie Wojciecha Korfantego, który przestał już wierzyć w powodzenie ówczesnych, międzynarodowych mediacji.

Niech więc nikogo nie dziwi, że na Górnym Śląsku wciąż z taką estymą a zarazem dumą obchodzimy również rocznicę powrotu części ziem górnośląskich do Polski, czego symbolem stało się wkroczenie Wojska Polskiego pod dowództwem generała Stanisława Szeptyckiego przez most na Brynicy między Sosnowcem a Szopienicami.

Oddziały kawalerii przeszły w kilkukilometrowej defiladzie do rynku w Katowicach. Wojsko witały tłumy, a wśród nich wojewoda śląski Józef Rymer i dyktator III Powstania Śląskiego, Wojciech Korfanty. Po drodze ustawiono wiele odświętnie udekorowanych bram powitalnych. Wojsko witał też ówczesny prezydent Katowic, Alfons Górnik, który powiedział - "Dzielni polscy żołnierze! Pokażcie, że karne Wojsko Polskie jest murem ochronnym dla obywateli miłujących pracę, dla obywateli lojalnych i spokojnych. Powiedzcie światu, że Polska jest krajem praworządnym! Niech żyje Polska i Górny Śląsk".

Współcześnie wciąż powracamy do dyskusji o miejscu naszej małej ojczyzny na wspólczesnej mapie kraju. My Ślązacy mamy bowiem nie tylko wyjątkowo żywy stosunek do swojej historii, ale również jesteśmy wrażliwi na jej uczciwe i rzetelnne przedstawianie.

Dlatego symboliczne trzy skrzydła słynnego, katowickiego monumentu, przywołują dziś nie tylko zbrojne czyny Powstańców Śląskich. Przywołują także refleksję nad całowiekowym codziennym poświęceniem milionów mieszkańców naszego regionu, okazywanym ciężką pracą na rzecz wspólnego dobra, jakim była, jest i będzie Polska. Tak było w międzywojniu, kiedy to województwo śląskie dostarczało blisko połowę produktu krajowego brutto, jak również po 1945 roku, w dziele odbudowy kraju po zniszczeniach wojennych. I wreszcie w ciągu ostatnich  kilku dekad, podczas których byliśmy wiodącym ośrodkiem polskiej ustrojowej i ekonomicznej transformacji. 

Mamy historyczny dług pamięci wobec Powstańców lat 1919-1920-1921, który możemy spłacić tylko w jeden sposób: wspólnym wysiłkiem na rzecz budowy silnego i nowoczesnego Śląska ich marzeń. Takiego, który wyraźnie zaznacza swoje miejsce nie tylko na mapie Polski ale i całej Europy. To zobowiązanie musimy wypełnić, odziedziczyliśmy przecież po przodkach nie tylko wyjątkową, odrębną kullturę, ale i wspaniały etos  pracy i służby, które są naszym kapitałem.

 

Marcin Krupa, prezydent Katowic


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice