Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Pomnik Ofiar Deportacji

Pomnik Ofiar Deportacji

Konkurs rzeźbiarsko – architektoniczny na opracowanie projektu pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r. rozstrzygnięty

------>  Wyniki

W Katowicach od wielu lat konsekwentnie realizowana jest polityka historyczna. Celem podejmowanych działań jest m.in. eksponowanie postaci i wydarzeń, które reżim komunistyczny chciał usunąć z kart historii. – Naszym obowiązkiem jest pokazywanie zarówno dokonań naszych przodków, ale także różnych tragedii, które dotykały tysiące rodzin naszego regionu – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic i podkreślił, że przykładem takich działań jest przywrócenie pamięci o Henryku Sławiku, bohaterze trzech narodów – Polaków, Węgrów i Żydów. – Dziś z kolei chcemy upamiętnić ofiary deportacji mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego – dodał prezydent i przypomniał, że od lutego do kwietnia 1945 roku wywieziono nawet 45 tys. mieszkańców Górnego Śląska na roboty przymusowe do Związku Radzieckiego. Według szacunków nawet 30% wywiezionych nie przeżyło, a większość ocalałych powróciła do domów do 1949 roku. Za czasów PRL milczano o tej tragedii. - Pomnik, który powstanie w Katowicach to podkreślenie zjawiska, które poza granicami województwa nie jest znane. Przez wiele lat temat nie istniał, a obecnie znany jest tylko przez specjalistów. Pomnik, który powstanie w pobliżu Strefy Kultury będzie okazją do szerszego pokazania tragedii ofiar deportacji mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego - powiedział Stanisław Podkański, architekt miasta.

 

Aby upamiętnić tamte wydarzenia w czerwcu ubiegłego roku Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę w sprawie wzniesienia i lokalizacji w Katowicach pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r. Inicjatorem wzniesienia pomnika jest dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, a poparcie dla przedsięwzięcia wyraził Arcybiskup Wiktor Skworc - Metropolita Katowicki. Postanowiono, że pomnik zostanie wzniesiony na działce przy Strefie Kultury – przy Parku Boguckim. Tym samym pomnik deportowanych będzie swoistym historyczno-symbolicznym „zwieńczeniem” całej Strefy Kultury, który zaczyna się pomnikiem Powstańców Śląskich, obejmuje pomnik Henryka Sławika i Józefa Antalla, a także Muzeum Śląskie.

 

- Chcemy, żeby pomnik był gotowy na urodziny Katowic w 2018 roku. Dlatego też dzisiaj ogłaszamy konkurs na projekt pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r. – powiedział prezydent Marcin Krupa. – Chcemy szeroko skonfrontować twórcze pomysły architektów. Zależy nam na wyłonieniu najlepszej koncepcji mającej walory architektoniczne, kulturowe i historyczne. To miejsce będzie mieć szczególny i unikalny charakter, gdyż będzie zamykać Strefę Kultury, odwiedzaną corocznie przez setki tysięcy mieszkańców metropolii i naszych gości, akcentem związanym z historią Śląska – dodaje prezydent.

  

Konkurs prowadzony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych będzie się składał z 2 etapów. Spośród koncepcji zaprezentowanych w I etapie jury zaprosi do II etapu 5-7 autorów najlepszych prac. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 50 tys. zł. Autor zwycięskiej pracy konkursowej otrzyma 20 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy pokonkursowej. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 9 czerwca br. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w listopadzie tego roku.

 

Prace konkursowe będzie oceniać 10-osobowe jury pod przewodnictwem Bogumiła Sobuli, wiceprezydenta Katowic. W jego skład wejdą także: Stanisław Podkański, Architekt Miasta Katowice, prof. dr hab. Wincenty Kućma, art. rzeźbiarz, arch. Jacek Budyn, SARP Kraków, ks. dr Leszek Makówka, Kuria Diecezjalna, dyr. Andrzej Sznajder, katowicki Oddział IPN, Michał Luty, Radny Rady Miasta Katowice, arch. Ryszard Jurkowski, SARP Katowice, prof. dr hab. Antoni Cygan, rektor ASP Katowice, prof. dr hab. Stanisław Słonina, art. rzeźbiarz.

Koszt realizacji całej inwestycji szacowany jest na kwotę ok 1,2 mln zł brutto.

REGULAMIN - KONKURS NA PROJEKT POMNIKA OFIAR DEPORTACJI.pdf

Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr I – sytuacja – ortofotomapa: http://emapa.katowice.eu/jarc-gui/views/main.xhtml → Rastry


załącznik II.pdf

ZAŁĄCZNIK III.pdf

załącznik IV.dxf

Załącznik nr V - SERWIS FOTOGRAFICZNY A.zip

Załącznik nr V - SERWIS FOTOGRAFICZNY B.zip

Załącznik nr V - WIZUALIZACJE POMNIKA.zip

mapa z rzędnymi.pdf

Zadane pytania i udzielone odpowiedzi dot. regulaminu konkursu.pdf

Pytania i odpowiedzi dot. prac konkursowych I etapu.pdf

ZALECENIA SĄDU KONKURSOWEGO.pdf

ZMIANY W REGULAMINIE KONKURSU.pdf

ZMIANY W REGULAMINIE KONKURSU - II.pdf

Materiał informacyjny dot. zagospodarowania parku Boguckiego.zip

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE II ETAPU KONKURSU.pdf

Informacja dot. ogłoszenia wyników konkursu.pdf

_C5A3382.JPG

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice