Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Aktualności - Miasto

Aktualności - Miasto

19 marca 2020
Nabór do przedszkoli
Wydłużony termin składania wniosków papierowych


Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok szkolny 2020/2021 rozpoczęła się w poniedziałek 16 marca. Na zarejestrowanie dziecka i dostarczenie, do placówki pierwszego wyboru, podpisanego wniosku jest wydłużony czas. W związku z zagrożeniem koronawirusem decyzją Prezydenta Miasta Katowice wydłuża się termin składania tzw. wniosku papierowego dla rekrutacji przedszkolnej z 27 marca 2020 roku do dnia 3 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00.

- Terminy i sposób przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego uległy zmianie. Nie martwcie się, sytuacja jest dynamiczna i musimy być elastyczni w działaniu. Tak jak zapowiadałem, został przedłużony proces rekrutacyjny, tak by każdy z Państwa miał możliwość złożenia dokumentów w wybranej przez siebie placówce - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Dla rozwiania ewentualnych wątpliwości zamieszczamy szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian:

⏳ Od 16.03.2020 r. od godz. 9:00 do 3.04.2020 r. do godziny 15:00

➡️Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

⏳ Od 23.03.2020 r. od godz. 8:00 do 09.04.2020 r. do godziny 15:00

➡️Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe.

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa, zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami do wybranej placówki pocztą. Informuję, iż w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku do przedszkola, oddziału przedszkolnego decyduje data stempla pocztowego. Konieczność dostarczenia dokumentów w podpisanej wersji papierowej wynika z przepisów centralnych - dodaje prezydent.

W przypadku zaświadczeń o uczęszczaniu dziecka do żłobka miejskiego - rekomendujemy kontakt z Żłobkiem Miejskim telefoniczny lub e-mailowy, aby uzgodnić procedurę przesłania takiego dokumentu na adres mailowy.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice