Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Aktualności - Miasto

Aktualności - Miasto

25 sierpnia 2020
Ogłoszenie o naborze kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach V kadencji
Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do Rady - termin zgłoszeń upływa 8 września br.


Prezydent Miasta Katowice

ogłasza nabór kandydatów

do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach V kadencji

spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

prowadzących działalność na terenie Miasta Katowice.

 

Karty zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach należy :

 • przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, 40-003, Katowice, lub

 • złożyć w Wydziale Polityki Społecznej za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, Katowice (parter)

  w terminie od 26 sierpnia do 8 września 2020 r. 

   

  Zgodnie z Uchwałą nr XXI/509/20 Rady Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, Rada liczy 16 członków, w tym: ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice.

  Kadencja Rady trwa trzy lata.

   


Planowany harmonogram wyborów do Rady V kadencji


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice