Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Aktualności - Miasto

Aktualności - Miasto

07 kwietnia 2022
Miasto Katowice realizuje projekt „Śląskie. Przywracamy błękit”
W ramach tego projektu w Miejskim Centrum Energii można skorzystać z pomocy „Ekodoradcy"

Zrzut ekranu 2022-04-07 202957.png


Katowice biorą udział w największym obszarowo w Europie projekcie ukierunkowanym na działania związane z ochroną powietrza - „Śląskie. Przywracamy błękit". W ramach tego projektu, od 1 kwietnia 2022 r. w Miejskim Centrum Energii można skorzystać z pomocy „Ekodoradcy".

Głównym celem projektu jest sprawna i efektywna realizacja zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, który w roku 2020 został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego. Projekt polega na opracowaniu i wdrożeniu działań naprawczych. Ich realizacja ma doprowadzić do poprawy jakości powietrza oraz ograniczenia niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego.

Projekt „Śląskie. Przywracamy błękit" stanowi komplementarne uzupełnienie tych działań, które już od wielu lat realizujemy w Katowicach. Już we wrześniu 2018 r., uruchomiliśmy Miejskie Centrum Energii, w którym nasi „Ekodoradcy" udzielili już ponad 12 tys. różnego rodzaju porad związanych z szeroko rozumianą ochroną powietrza, m.in. takich jak te dotyczące oszczędzania energii, wymiany systemów ogrzewania i związanych z tym miejskich programów wsparcia. To właśnie pracownicy Miejskiego Centrum Energii będą pełnić kluczową funkcję podczas realizacji całego projektu – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Liderem Projektu jest Województwo Śląskie. Oprócz Lidera i miasta Katowice, w projekcie udział bierze wspólnie 88 innych Partnerów – w tym 79 gmin, miast i powiatów oraz 9 instytucji wspierających i merytorycznych. Podjęte w ramach Projektu działania obejmą przede wszystkim:

  • rozwój wsparcia doradczego dla mieszkańców i lokalnych władz samorządowych;
  • wsparcie realizacji działań naprawczych ujętych w Programie ochrony powietrza dla województwa śląskiego;
  • rozwój know-how, narzędzi, metod i działań demonstracyjnych;
  • wzrost świadomości ekologicznej.

Katowickie Miejskie Centrum Energii mieści się przy ul. Młyńskiej 2b. Z pracownikami MCE można kontaktować się również drogą telefoniczną: 32 259 32 85 oraz poprzez e-mail: mce@katowice.eu

Realizacja projektu obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2027 roku.

Koszt całkowity Projektu opiewa na kwotę 76 mln zł. Oprócz środków dotacyjnych z programu LIFE w wysokości 45 mln zł oraz środków z NFOŚiGW w wysokości 26 mln, zadania będą finansowane ze środków własnych samorządów i środków pochodzących z budżetu województwa śląskiego.

Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Miejskie Centrum Energii_UMK.JPG

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice