Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Aktualności - Miasto

Aktualności - Miasto

27 marca 2024
Katowice zachęcają do głosowania!
Katowice włączają się w kampanię prowadzoną w ramach Unii Metropolii Polskich

Katowice zachęcają do głosowania! Fot. UMK.png

Katowice włączają się w prowadzoną w ramach Unii Metropolii Polskich kampanię, która ma zachęcać mieszkańców do wzięcia udziału w wyborach samorządowych. „Kto głosuje, ten się liczy" – zachęcają organizatorzy akcji.

7 kwietnia katowiczanie wybiorą prezydenta miasta i 28 radnych, którzy wejdą w skład Rady Miasta. Zagłosować będzie można także na radnych, którzy wejdą w skład Sejmiku Województwa Śląskiego. By zachęcić mieszkańców do udziału w wyborach Katowice, podobnie jak inne samorządy, włączyły się w społeczną kampanię profrekwencyjną Unii Metropolii Polskich. W ramach kampanii na miejskich citylightach pojawią się plakaty zachęcające do udziału w zbliżających się wyborach samorządowych. Informację będzie można znaleźć także w miejskim informatorze „Nasze Katowice" oraz lokalnych mediach.

- Udział w nadchodzących wyborach samorządowych, których pierwsza tura odbędzie się 7 kwietnia 2024 r., jest bardzo ważny, dlatego że władza samorządowa jest blisko ludzi i ich problemów. To ona odpowiada za szkołę, park, basen, drogę, dom kultury, komunikację czy salę koncertową. Chcesz mieć wpływ na to, jak przez najbliższe pięć lat będzie się rozwijać Twoja gmina, miasto lub powiat, czy jakość usług publicznych, a co za tym idzie – jakość życia będzie zadowalająca, a nawet wysoka – idź na wybory! – zachęca politolog dr Tomasz Słupik.

To nie pierwszy raz kiedy Katowice włączają się w działania profrekwencyjne. W ubiegłym roku przy okazji wyborów parlamentarnych miasto także włączyło się w kampanię profrekwencyjną UMP. Odbywała się ona pod hasłem „Nie śpij, bo Cię przegłosują". W ramach tej akcji na katowickim rynku gościliśmy ogromny budzik z zegarem odliczającym czas do wyborów. Budzik ten, w ramach akcji, odwiedzał poszczególne miasta Unii Metropolii Polskich. Informacje o kampanii zamieszczone zostały m.in. na miejskich billboardach, a w jednym z przejść podziemnych pojawił się mural z głównym hasłem kampanii „Nie śpij, bo Cię przegłosują". W katowickiej Dolinie Trzech Stawów zorganizowany został także „Bieg do urny wyborczej".

Wybory parlamentarne 15 października zakończyły się najwyższą frekwencją po 1989 r. W Katowicach w głosowaniu wzięło udział ponad 171 tys. uprawnionych do tego mieszkańców (78,7%). Do tej pory najwyższa frekwencja wyborcza w Katowicach została odnotowana w 2020 r., kiedy podczas II tury wyborów prezydenckich wzięło udział 69,24% uprawnionych do udziału w głosowaniu. 60% frekwencja była przekraczana w Katowicach jeszcze przy okazji pierwszej tury wyborów prezydenckich (w 2020 r. było to 67,46%, a w 2000 r. – 63,17%) oraz wyborów parlamentarnych w 2019 r. (67,56%).

Wybory w Katowicach

W Katowicach, na potrzeby przeprowadzenia najbliższych wyborów samorządowych, utworzonych zostało 148 stałych obwodów głosowania i 20 odrębnych obwodów głosowania (szpitale i areszt).

Do Centralnego Rejestru Wyborców można dopisać się w dowolnym momencie, pamiętając, że urząd ma 5 dni roboczych, aby rozpatrzyć wniosek. Od dnia zarządzenia wyborów (od 29 stycznia 2024 r.) do CRW dopisało się 165 wyborców. Doświadczenia z poprzednich wyborów pokazują, iż w ostatnim tygodniu przed wyborami zainteresowanie wyborców dopisaniem do CRW jest większe. Dlatego apelujemy o niezostawianie tej sprawy na ostatni moment.

Do 25 marca osoby, które skończyły 60 lat lub posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, przebywają na kwarantannie lub w izolacji mogły składać wnioski o głosowanie korespondencyjne. Zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza się do Komisarza Wyborczego w Katowicach I. W przypadku Katowic takich wniosków złożono 54. W poprzednich wyborach było około 150 takich wniosków. Wyborca otrzyma pakiet wyborczy nie później niż 6. dnia przed dniem wyborów. 

Do 29 marca z kolei można składać wnioski o sporządzenie aktów pełnomocnictwa do głosowania. Do Urzędu Miasta Katowice do tej pory wpłynęło 37 wniosków.

W dniach 25 - 28 marca 2024 r. oraz 2 - 5 kwietnia 2024 r. w godzinach od 7:30 do 14:00 pod numerem telefonu: 32 259 3836, a także 7 kwietnia 2024 r. (dzień wyborów) w godzinach od 8:00 do 19:00 pod numerem telefonu: 32 259 3216 przyjmowane są zgłoszenia dotyczące zapewnienia transportu osobom niepełnosprawnym, w szczególności osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, z miejsca zamieszkania na terenie Katowic do obwodowej komisji wyborczej i z powrotem.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice