Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Plany i Programy

Plany i Programy

W niniejszej zakładce będą publikowane plany i programy, dot. szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego miasta Katowice, opracowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice
________________________________________________________________________________________

Celem ww. Planów jest ochrona życia, zdrowia i mienia ludności oraz zapewnienie jej niezbędnego poziomu bezpieczeństwa i komfortu życia w sytuacji zaistnienia zdarzenia noszącego znamiona kryzysu, oraz zaistnienia zdarzenia związanego z wystąpieniem zalań i podtopień na terenie miasta Katowice.

Cel ten realizowany jest poprzez wykonywanie przez uczestników Planów swoich standardowych zadań, realizację odpowiednich procedur w sposób opisany w Planach oraz współdziałanie uczestników wymienionych w Planach według zasad w nim zawartych.

Obowiązek opracowania Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Katowice wynika z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, a Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią dla Miasta Katowice wynika z art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice