Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdują się pytania, naktóre mieszkańcy najczęściej szukają odpowiedzi kontaktując się z nami - zapraszamy do zapoznania się z nimi. Po kliknięciu w interesujące nas pytanie rozwinie sięodpowiedź.

1. W mojej okolicy znajduje się porzucony pojazd. Gdzie mogę to zgłosić?

Należy powiadomić służbę dyżurną Straży Miejskiej w Katowicach, telefon: alarmowy 986 lub 32 359 95  30 ewentualnie mailowo interwencje@katowice.eu

2. Jestem właścicielem porzuconego pojazdu, któy został odholowany na parking strzeżony i chcę go odebrać. Gdzie mam się udać? 

Na ulicę Francuską 70 do siedziby Urzędu Miasta Katowice Wydział Zarządzania Kryzysowego. Należy zabrać dokumenty potwierdzające własność pojazdu (dowód rejestracyjny, umowa kupna sprzedaży itp.). Na podstawie okazanych dokumentów zostanie wydane zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego. Telefon kontaktowy 32 705 46 70.

3. Mój pojazd został usunięty, bo zaparkowałem w miejscu, w którym jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu albo w miejscu przeznaczonym dla auta osoby niepełnosprawnej. Co dalej?

Należy zadzwonić pod numer 986 (Straż Miejska) bądź 997 (Policja) i upewnić się, czy samochód na pewno został odholowany (wyklucza to inne sytuacje typu kradzież). W czasie rozmowy telefonicznej z dyżurnym uzyskamy adres parkingu strzeżonego, na którym stoi odholowany samochód oraz poznamy procedurę i warunki odebrania pojazdu.  

4. Kto jest właścicielem rzeki Rawa, Kłodnica, cieku Kokociniec, cieku Ślepiotka, rzeki Brynica, cieku Bolina, rowu Kaskadnik?

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne właścicielem rzeki/cieku jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zobowiązane do wykonywania prac utrzymaniowych na terenie miasta Katowice.

5. Kto odpowiada za stan rowu na działce?

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne odpowiedzialnym za właściwy stan rowu jest właściciel działki przez którą on przebiega. Za utrzymanie rowów odwadniających układy drogowe odpowiada ich zarządca.

6. Czy w Katowicach znajdują się schrony? Gdzie znajdę schron w mojej okolicy?

Z dniem 23 kwietnia 2022 roku weszła w życie ustawa o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 r., która uchyliła dotychczasową funkcjonującą ustawę o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. W nowej ustawie o obronie Ojczyzny nie ma zapisów dotyczących spraw obrony cywilnej, jak i przepisów dotyczących statusu budowli ochronnych, w tym schronów, ukryć oraz szczelin przeciwlotniczych.

Wydział Zarządzania Kryzysowego UM Katowice prowadził ewidencję w/w obiektów oraz przeprowadzał w terenie kontrole budowli ochronnych do czasu obowiązywania ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. W okresie minionym jak i obecnym budowle ochronne jak i inne miejsca schronienia dla ludności nie są oznakowane na zewnątrz budynków mieszkalnych jak i użyteczności publicznej.

Z obecnym statusem budowli ochronnych oraz schronów można zapoznać się na stronie internetowej sporządzonej przez Państwową Straż Pożarną: http://schrony.straz.gov.pl)

7. Jak zabezpieczyć materiał wideo z miejskiego monitoringu wizyjnego?

Materiał wideo z miejskiego monitoringu archiwizowany jest przez 30 dni od daty rejestracji. Po tym terminie jest on nadpisywany przez bieżący materiał.

Zarejestrowany materiał wideo może zostać zabezpieczony i udostępniony na wniosek upoważnionych służb i instytucji (tj. Policji, Prokuratury, Sądu, Straży Miejskiej) w ramach prowadzonych postępowań. W trakcie 30 dni od daty rejestracji istnieje możliwość złożenia pisemnego wniosku (podmioty publiczne i prywatne) o zabezpieczenie (zablokowanie) zarejestrowanego materiału wideo przed nadpisaniem, na okres do 3 miesięcy od daty rejestracji.       

Wniosek należy złożyć pisemnie do Wydziału Zarządzenia Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice, ul. Francuska 70, 40-028 Katowice lub elektronicznie na adres e-mail: zk@katowice.eu. Wniosek powinien zawierać m.in.: lokalizację kamery, okres w którym wystąpiło zdarzenie, powód złożenia wniosku. 

W przypadku konieczności przedłużenia okresu zabezpieczenia możne się zwrócić, przed upływem pierwotnego terminu blokady, z wnioskiem o przedłużenie okresu zabezpieczenia. Wykaz kamer oraz ich lokalizacja znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Katowice (tj. https://bip.katowice.eu).
sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice