Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Służby, Inspekcje i Straże

Służby, Inspekcje i Straże

Wydział Zarządzania Kryzysowego współpracuje ze służbami, inspekcjami i strażami oraz innymi podmiotami publicznymi z terenu miasta Katowice w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony ludności oraz w przypadakach wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie miasta Katowice.

Nazwa instytucji

Adres

Numer telefonu

Adres e-mail,

Adres strony internetowej

Komenda Miejska Policji w Katowicach

ul. Lompy 19,

40-038 Katowice

47 85 125 55 - dyżurny

47 85 122 63 - sekretariat

komendant@katowice.ka.policja.gov.pl

https://katowice.policja.gov.pl

Komisariat I Policji w Katowicach

ul. Żwirki i Wigury 28,

40-063 Katowice

47 85 135 00

kp1@katowice.ka.policja.gov.pl

Komisariat II Policji w Katowicach

ul. Iłłakowiczówny 2,

40-134 Katowice

47 85 136 50

kp2@katowice.ka.policja.gov.pl

Komisariat III Policji w Katowicach

ul. Książęca 20,

40-725 Katowice

47 85 138 00

kp3@katowice.ka.policja.gov.pl

Komisariat IV Policji w Katowicach

ul. Policyjna 7,

40-662 Katowice

47 85 137 50

kp4@katowice.ka.policja.gov.pl

Komisariat V Policji w Katowicach

ul. Lwowska 7,

40-379 Katowice

47 85 137 00

kp5@katowice.ka.policja.gov.pl

Komisariat VI Policji w Katowicach

ul. Stawowa 8,

40-095 Katowice

47 85 138 50

kp6@katowice.ka.policja.gov.pl

Komisariat VII Policji w Katowicach

ul. Tysiąclecia 5,

40-873 Katowice

47 85 139 00

kp7@katowice.ka.policja.gov.pl

Straż Miejska w Katowicach

ul. Żelazna 18,

40-851 Katowice

32 359 95 30 - dyżurny

32 494 02 00 - sekretariat

straz.miejska@katowice.eu

https://www.strazmiejska.katowice.pl/

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

ul. Wojewódzka 11,

40-026 Katowice

47 851 00 00

32 35 83 700

sekretariat@strazpozarna.katowice.pl 

https://www.gov.pl/web/kmpsp-katowice

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. Rynek 13,

40-003 Katowice

32 253 64 31

sekretariat@pinb.katowice.pl

http://pinb.katowice.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach

ul. Modrzewiowa 7C,

40-171 Katowice

32 356 68 41

biuro@piw.katowice.pl

http://bip.piw.katowice.pl/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10,

40-127 Katowice

32 253 24 60

psse.katowice@sanepid.gov.pl

https://www.gov.pl/web/psse-katowice

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

ul. Owocowa 6-6a,

40-158 Katowice

32 60 41 214

kancelaria@katowice.pip.gov.pl

https://katowice.pip.gov.pl/

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10,

40-127 Katowice

32 42 06 801

32 42 06 810

sekretariat@katowice.rdos.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rdos-katowice

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

ul. Wita Stwosza 7,

40-040 Katowice

32 606 18 00

kancelaria@mops.katowice.pl

https://www.mops.katowice.pl/

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowice

ul. Kantorówny 2A,

40-381 Katowice

32 256 99 01

32 256 99 17

mzum@kaw.katowice.pl

https://www.mzum.katowice.pl/

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

ul. Grażyńskiego 5, 

40-126 Katowice

32 258 20 21

poczta@kzgm.katowice.pl

https://kzgm.katowice.pl/



sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice