Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Transport dla osób niepełnosprawnych

Transport dla osób niepełnosprawnych


Poniżej można znaleźć informacje dotyczące usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych oraz zasad przejazdów bezpłatnych i ulgowych

Usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych w Katowicach.

Zgłoszenia telefoniczne pod numerami telefonów: 501 406 141 oraz 32 258 10 30.

Miasto Katowice wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych w 2020 r. kontynuuje realizację usług transportowych dla osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków miasta. Wykonawcą usługi jest firma Przewóz Osób i Bagażu Adam Malinowski z siedzibą w Katowicach, ul. Bromboszcza 15/17.

Do korzystania ze środków transportowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych mają prawo osoby niepełnosprawne - mieszkańcy miasta Katowice
- z widoczną dysfunkcją narządu ruchu oraz osoby niewidome i niedowidzące
w następującej kolejności:
1) osoby na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunem – w pierwszej kolejności,
2) osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z widocznym ograniczeniem sprawności ruchowej,
3) osoby niewidome i niedowidzące z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z kodu „O”.

Usługa jest wykonywana na terenie miasta Katowice i gmin sąsiednich (tj. Chorzów, Mikołów, Mysłowice, Tychy, Ruda Śląska, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Czeladź) od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w niedzielę i święta w godzinach od 08:00 do 20:00. Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie pod numerami telefonów: 501 406 141 oraz 32 258 10 30. Zamawianie przewozów odbywać się będzie na bieżąco, telefonicznie zaś o przyjęciu  i realizacji zamówienia decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Dyspozytor przy odbieraniu zamówienia na przewóz przeprowadza wywiad na temat stopnia samodzielności w poruszaniu się pasażera oraz potrzeby zapewnienia mu opieki przy przemieszczaniu się z miejsca pobytu osoby niepełnosprawnej do samochodu oraz zapisuje dane osoby wraz z numerem orzeczenia.

Dokumentami uprawniającymi do przewozów są:
- orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
- orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie
o całkowitej niezdolności do pracy wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie o zaliczeniu do: I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz II grupy inwalidów traktowane jest na równi
z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności);
- orzeczenie wydane przez KRUS do 31.12.1997r. o stałej albo długotrwałej niezdolności
do pracy w gospodarstwie rolnym,
- orzeczenie wydane przez MSWiA przed 01.01.1998r. wraz z dokumentem tożsamości
ze zdjęciem i z adresem. Odpowiednie orzeczenie wraz z dokumentem tożsamości należy przedstawić kierowcy przed skorzystaniem z transportu.

Miasto Katowice dopłaca ze środków własnych do opłaty ponoszonej przez pasażera.
Opłaty ponoszone przez pasażerów w 2020 r. (obowiązujące we wszystkie dni tygodnia):
1. część stała opłaty – 3, 00 zł,
2. część zmienna opłaty – za każdy rozpoczęty kilometr jazdy z pasażerem – 1, 20 zł/km
3. opłata postojowa za godzinę – 10, 00 zł/h
Dopłata Miasta Katowice do każdego kilometra jazdy z pasażerem - 6,00 zł/km netto.


ULOTKA Transport.pdf


Transport kolejowy w całym kraju.

Poradnik Podróżnego 

www.pasazer.utk.gov.pl  dotyczy m.in. osób z niepełnosprawnością, przejazdów bezpłatnych i  ulgowych

 
Koleje Śląskie

http://kolejeslaskie.com patrz zakładka obsługa podróżnych – pasażerowie z niepełnosprawnością
 

Transport środkami komunikacji publicznej /PKS, PKP, transport miejski/

https://rozklady.nocowanie.pl/katowice/wyszukiwarka_pks/

Transport lotniczy

Transport lotniczy dla niepełnosprawnych pasażerów Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice


 

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice
Copyright © UM Katowice