Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Dostępność Miasta Katowice

Dostępność Miasta Katowice

Miasto Katowice podejmuje działania mające na celu zwiększenie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami we wszystkich sferach życia publicznego. Efekty tych działań są widoczne dla mieszkańców i odwiedzających Katowice. W mieście jest coraz więcej dostępnych obiektów, a w starych – podczas remontów i renowacji – znikają bariery. Nowe inwestycje, takie jak centra przesiadkowe Sądowa, Brynów i Zawodzie są w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Normą stają się windy głośnomówiące, dostosowane toalety, chodniki z wypukłościami, podjazdy
i pochylnie. Powstają też integracyjne place zabaw. Osoby  z niepełnosprawnościami łatwiej mogą samodzielnie przemieszczać się do szkoły, na uczelnię, do pracy, czy załatwiać sprawy w Urzędzie Miasta. Wzorcową inwestycją jest nowa siedziba Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1, w pełni dostosowana do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Biuro Obsługi Mieszkańców przy Rynku 1 organizuje swoją pracę w taki sposób, aby zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami. Na drzwiach, poręczach i windach znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille'a, a panel sterowania windami wyposażony jest w informację głosową informującą, na którym piętrze winda się zatrzymała. Urząd Miasta Katowice zapewnia osobom z niepełnosprawnościami życzliwą obsługę ze strony pracowników Urzędu. Po wejściu do budynku osobie niepełnosprawnej zostanie udzielona pomoc w dotarciu do miejsca, w którym będzie obsługiwana, a w razie potrzeby do Urzędu może wejść także pies asystujący i pies przewodnik.Dodatkowo w Biurze Obsługi Mieszkańców funkcjonuje system kolejkowy, który za pomocą połączenia głosowego informuje o numerze biletu. Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami, w tym jak prowadzić, pokazywać, gdzie osoba niepełnosprawna powinna usiąść oraz jak mówić opisowo bez używania słów "tam, tu".

Wartym podkreślenia jest fakt, że w Biurze Obsługi Mieszkańców działa również system tłumaczenia na język migowy online dla osób niesłyszących. Pozwala to na tłumaczenie online języka migowego w oparciu o wideokonferencje w czasie rzeczywistym w formie trójstronnego tłumaczenia konwersacyjnego, podczas którego tłumacz dokonuje przekładu pomiędzy osobą posługującą się polskim językiem migowym lub systemem języka migowego, a osobą posługującą się językiem polskim fonicznym. Każda osoba posługująca się językiem migowym może korzystać z tego systemu w celu skutecznej komunikacji przy załatwianiu spraw urzędowych, pomocy tłumaczenia udziela pracownik punktu informacyjnego. Dodatkowo punkt informacyjny wyposażony jest w pętlę indukcyjną, z której mogą korzystać osoby z aparatami słuchowymi, aby wyeliminować niepożądane przydźwięki i hałasy  z najbliższego otoczenia osoby słabosłyszącej.

Jednak nie tylko Urząd Miasta jest wyposażony w technologie i usługi ułatwiające komunikację
i przemieszczanie się osobom z niepełnosprawnościami. Niepełnosprawni mieszkańcy Katowic mogą skorzystać usług asystenckich. Wykwalifikowani asystenci są przygotowani, aby nieść pomoc we wszystkich czynnościach życiowych, przez co rozumiemy np. zrobienie zakupów, czy załatwienie sprawy urzędowej. Ważne przy tym, że nie wyręczają osób z niepełnosprawnościami, raczej uczą
i ułatwiają codzienne funkcjonowanie i przemieszczanie się. Mogą też towarzyszyć w trakcie spaceru, czy zorganizować wyjście do kina i teatru.

Oprócz tego na terenie miasta funkcjonuje transport dla osób z niepełnosprawnościami, który przeznaczony jest dla mieszkańców Katowic z orzeczoną niepełnosprawnością z widoczną dysfunkcją narządu ruchu oraz osób niewidomych i niedowidzących.

Dla osób z dysfunkcjami dostosowano też komunikację miejską i organizację ruchu w mieście: niskopodłogowe autobusy z funkcją przyklęku, niskopodłogowe tramwaje, dworce bez barier, informacje głosowe o tramwajach i autobusach, uwzględnianie na przejściach dla pieszych
z sygnalizacją świetlną dodatkowych sygnałów dźwiękowych, umiejscawianie znaków drogowych, urządzeń sterowania ruchem oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu w sposób nie powodujący ograniczeń skrajni ciągów pieszych, stosowanie ścieżek dotykowych ułatwiających przemieszczanie się osobom niewidomym lub słabowidzącym, czyli wypukłych znaków poziomych, składających się
z równoległych linii oraz znaków ostrzegawczych składających się z wypukłych punktów.

Nowatorskiego działania podjęła się również Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Katowicach, która wraz z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Osób

z Niepełnosprawnościami opiniuje dokumentację projektowo-kosztorysową pod kątem dostępności

i dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu nowe inwestycje, takie jak centra przesiadkowe Sądowa, Brynów i Zawodzie są w pełni dostosowane do potrzeb osób

 z niepełnosprawnościami. Należy zaznaczyć, iż projekty ww. inwestycji otrzymały pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, a w odbiorach końcowych uczestniczyli przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnościami.


Film pt.: "Katowice bez barier 2021"

Prezentacja pt.: Katowice miasto dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.pdf

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice