Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Nagrody, wyróżnienia i dyplomy

Nagrody, wyróżnienia i dyplomy

Konkurs pt. „Idol 2021"

W 2021 roku Urząd Miasta Katowice zajął pierwsze miejsce w kategorii „Urząd otwarty dla niewidomych" regionalnego etapu konkursu „Idol 2021". Konkurs, w którym Urząd Miasta Katowice został laureatem
w kategorii „Urząd otwarty dla niewidomych" jest organizowany co roku przez Fundację Szans dla Niewidomych.

dyplom um.png

[Dyplom dla Urzędu Miasta Katowice - I miejsce w kategorii Urząd Otwarty dla Niewidomych Województwa Śląskiego 2021]

Ponadto Pani Barbara Grześ – Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych otrzymała zaszczytne drugie miejsce w kategorii „ Idol środowiska" w ww. konkursie.

Więcej informacji na temat Konkursu znajduje się pod wskazanym linkiem:  http://www.szansadlaniewidomych.org/index.php/xix-edycja-reha-for-the-blind-in-poland-2021/


Konkurs pt. „Lady D 2021"

Od 2002 r. paniom, które pomimo zmagania się z własną niepełnosprawnością wnoszącym istotny wkład
w różne obszary życia, przyznawane są wyróżnienia w ramach konkursu Lady D. Województwa Śląskiego im. Krystyny Bochenek. Tytuł konkursu stanowi skrót angielskiego wyrażenia „Lady Disabled", tzn. Dama Niepełnosprawna. Tytuł Lady D. Katowic 2021 otrzymała Pani Bożena Werner, wiceprzewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Pani Bożena Werner jest lokalną społeczniczką działającą na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Od września 2018 roku jest członkiem Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta Katowice, a od 2020 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady. W ramach pracy w radzie wykazuje ogromne zaangażowanie i wiedzę w zakresie opiniowania obiektów/przestrzeni publicznej pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Jednym z głównych celów mojej działalności jest zmiana postrzegania osób z niepełnosprawnościami przez architektów i projektantów. To oni kreują nasze otoczenie, a otoczenie ma wpływ na zachowania społeczne – mówi pani Bożena Werner.

lady d.jpg

[Odebranie nagrody przez Panią Bożenę Werner za pierwsze miejsce w konkursie pn.: "Lady D. Katowice 2021"]

Samorząd Równych Szans 2019/2020

W konkursie biorą udział samorządy z całej Polski, które zrealizowały lub realizują projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności. Działania są oceniane ze względu na ich jakość i wpływ na faktyczną poprawę sytuacji osób z różnymi potrzebami.

Miasto Katowice otrzymało tytuł laureata w X konkursie Samorządu Równych Szans za najlepsze projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami, realizowane przez samorządy z całej Polski. Projekt „Katowickie Centrum Usług Społecznych Integracja", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Katowicach we współpracy z organizacjami pozarządowymi, otrzymał nagrodę w kategorii „najlepszy powiat grodzki".  


samorząd równych.png

[Logo X Konkursu Samorządu Równych Szans]

dyplom samorząd równych szans.pdf


Konkurs pt. „Lodołamacze 2017”

Kapituła Konkursu Regionu dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego przyznała Pierwsze miejsce
w kategorii Przyjazna Przestrzeń Miastu Katowice.

„LODOŁAMACZE” to konkurs dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie. Statuetka Lodołamacza jest wyróżnieniem dla tych, którzy decydując się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jednocześnie prowadzą wobec nich przyjazną politykę personalną, przełamują bariery, walczą z niechęcią
i obojętnością społeczną. 11 września 2017 r. we Wrocławiu Kapituła Konkursu Regionu dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego przyznała pierwsze miejsce w Kategorii Przyjazna Przestrzeń Miastu Katowice za przystosowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań urbanistycznych
i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


dyplom lodołamacze.png

[Certyfikat w Konkursie Lodołamacze 2017 - I miejsce w Kategorii Przyjazna Przestrzeń Miasta Katowice]

statuetka lodołamacze.jpg

[Statuetka Lodołamaczy 2017]


Lider Dostępności 2017

W 2017 roku Katowice zdobyły Grand Prix oraz wygrały kategorię Samorząd w Konkursie na Lidera Dostępności 2017. Miasto Katowice uznane zostało za lidera w zakresie likwidacji barier utrudniających życie osobom z niepełnosprawnościami. Celem konkursu architektoniczno-urbanistycznego „Lider Dostępności" jest promowanie projektowania uniwersalnego, uwzględniającego potrzeby wszystkich użytkowników oraz najlepsze rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

lider.png

[Wręczanie nagrody przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy w konkursie pn. Lider Dostępności 2017 Prezydentowi Katowic Panu Marcinowi Krupie]

statuetka lider.png

[Szklana, w kształcie sześcianu statuetka Lidera Dostępności 2017]

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice