Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Koordynatorzy dostępności

Koordynatorzy dostępności

Prezydent Miasta Katowice Zarządzeniem nr 1188/2020 z dnia 11 września 2020 r. powołał do pełnienia funkcji koordynatorów dostępności:
 • Panią Aleksandrę Tomkiewicz Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa jako koordynatora zespołu ds. dostępności architektonicznej i transportowej, z siedzibą w Katowicach przy ul. Rynek 13, nr tel. 32 259 39 41, adres e-mail: Aleksandra.Tomkiewicz@katowice.eu,
 • Pana Andrzeja Norasa Naczelnika Wydziału Informatyki jako koordynatora zespołu ds. dostępności cyfrowej, z siedzibą przy ul. Rynek 1, nr tel. 32 259 32 43, adres e-mail: Andrzej.Noras@katowice.eu,
 • Panią Bożenę Michałek Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych jako koordynatora zespołu ds. dostępności usług społecznych, z siedzibą przy ul. Rynek 1, nr tel. 32 259 32 12, adres e-mail: Bozena.Michalek@katowice.eu.

Do zadań koordynatorów należy w szczególności: 
 1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miasto Katowice;
 2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miasto Katowice; 
 3. Monitorowanie prowadzonej działalności w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Katowice zobowiązane są do udzielania niezbędnych informacji w zakresie ww. zadań oraz realizacji zakresu minimalnego wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do pobrania:


Zespoły zadaniowe do spraw dostępności

Prezydent Miasta Katowice Zarządzeniem nr 1574/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. powołał zespoły zadaniowe do spraw dostępności w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami tj.:

 • Zespół ds. dostępności architektonicznej oraz transportowej.
 • Zespół ds. dostępności cyfrowej,
 • Zespół ds. dostępności usług społecznych.

Do zadań Zespołów należy w szczególności:

 1. analiza aktualnego stanu zapewnienia przez Miasto Katowice dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 2. analiza potrzeb oraz opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymogami ustawy,
 3. terminowa realizacja działań, zaakceptowanych przez Prezydenta Miasta Katowice,
 4.  przygotowanie deklaracji dostępności oraz projektu raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymogami ustawy.

Do pobrania:

Zarządzenie nr 1574/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 13 kwietnia 2021 r.pdf

sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice