Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Nabór uczestników do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Nabór uczestników do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

2.png


Miasto Katowice ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób z niepełnosprawnościami w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9 Programu, finansowane z innych źródeł.


Wsparcie przewidziano dla co najmniej 165 osób, w tym:

 • 56 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz;
 • 69 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz;
 • 12 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz;
 • 22 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz;
 • 6 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz;


Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.


Limit godzin przysługujących na jednego uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:

334 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

300 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

200 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

195 godzin rocznie dla:

   • osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
   • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 16.02.2023 r.

O przyznaniu usługi decyduje kolejność zgłoszeń przyjętych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. W przypadku wyczerpania się liczby miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Program w imieniu Miasta Katowice realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie. Mając na względzie powyższe, zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie kart zgłoszenia do udziału w Programie wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz klauzulą informacyjną RODO.


Kartę z załącznikami można złożyć drogą mailową – skan lub zdjęcie (pi@mops.katowice.pl) lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 - 14.00:

 • przy ul. Wita Stwosza 7 (4 piętro, pokój 412) oraz;
 • w kancelarii MOPS przy ul. Wita Stwosza 7 (2 piętro, pokój nr 222) oraz;
 • w Terenowych Punktach Pomocy Społecznych od 1 do 10:
  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 1, ul. Andrzeja 10
  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 2, ul. Warszawska 42
  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 3, ul. Oblatów 24
  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 4, ul. Gliwicka 96
  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 5, ul. Dębowa 16c
  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 6, ul. Czecha 2
  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 7, ul. Świdnicka 35a
  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 8, ul. Łętowskiego 6a
  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 9, ul. Krakowska 138
  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 10, ul. Krakowska 138


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 606 19 12.


Wymagane dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023.
 2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.
 3. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023.


Dofinansowanie projektu: 1 977 484,61 zł

Całkowita wartość projektu: 1 977 484,61 zł


Załączniki:

Informacja o naborze AOON

Plakat główny AOON edycja 2023

Plakat AOON edycja 2023

Karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Klauzula informacyjna w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice