Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Nabór uczestników do programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

Nabór uczestników do programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

2.png


Miasto Katowice ogłasza nabór uczestników do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 10, finansowane ze środków publicznych.


Wsparcie przewidziano dla co najmniej 106 osób, w tym:

1) 43 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz;

2) 31 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz;

3) 15 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz;

4) 11 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz;

5) 6 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.


Limit godzin przysługujących na jednego uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:

1) 300 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

2) 260 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) 205 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

4) 183 godziny rocznie dla:

a) osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Informacje o rekrutacji:

Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 18.12.2023 r.

O przyznaniu usługi decyduje kolejność zgłoszeń przyjętych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. W przypadku wyczerpania się liczby miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Program w imieniu Miasta Katowice realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie. Mając na względzie powyższe, zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie kart zgłoszenia do udziału w Programie wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz klauzulą informacyjną RODO.


Kartę z załącznikami można złożyć drogą mailową – skan lub zdjęcie (pi@mops.katowice.pl) lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 - 14.00:

 • w Dziale Projektów i Inicjatyw MOPS przy ul. Wita Stwosza 7, pokój 412 oraz;

 • w Terenowych Punktach Pomocy Społecznych od 1 do 10:

  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 1, ul. Andrzeja 10

  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 2, ul. Warszawska 42

  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 3, ul. Oblatów 24

  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 4, ul. Gliwicka 96

  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 5, ul. Dębowa 16c

  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 6, ul. Czecha 2

  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 7, ul. Świdnicka 35a

  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 8, ul. Łętowskiego 6a

  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 9, ul. Krakowska 138

  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 10, ul. Krakowska 138


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 606 19 12.


Wymagane dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 2. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 3. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby zgłaszanej.


Dofinansowanie projektu: 1 561 159,77 zł

Całkowita wartość projektu: 1 561 159,77 zł


Załączniki:

Plakat główny

Plakat "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.pdf

Klauzula informacyjna w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.pdf


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice