Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów

Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów

W związku ze stałym rozwojem polityki senioralnej miasta Katowice, Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa powołał Pełnomocnika ds. seniorów miasta Katowice – Panią Helenę Hrapkiewicz.

Zadaniem Pełnomocnika jest koordynacja całości zadań miasta Katowice podejmowana na rzecz osób w wieku senioralnym, w  tym planowanie, inicjowanie i konsultowanie działań skierowanych do seniorów miasta Katowice.

Serdecznie zapraszamy seniorów miasta Katowice do zgłaszania swoich propozycji i spraw do Pełnomocnika ds. seniorów miasta Katowice, który pełni dyżury w Urzędzie Miasta,  Rynek 1, pokój 811, w poniedziałki i wtorki w godzinach od 9.00 do 14.00, w czwartki od 12.00 do 15.00, telefon (32) 25 93 899.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice