Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów

Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów

W związku ze stałym rozwojem polityki senioralnej miasta Katowice, Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa powołał Pełnomocnika ds. seniorów miasta Katowice – Panią Helenę Hrapkiewicz.

Zadaniem Pełnomocnika jest koordynacja całości zadań miasta Katowice podejmowana na rzecz osób w wieku senioralnym, w  tym planowanie, inicjowanie i konsultowanie działań skierowanych do seniorów miasta Katowice.

Serdecznie zapraszamy seniorów miasta Katowice do zgłaszania swoich propozycji i spraw do Pełnomocnika ds. seniorów miasta Katowice, który pełni dyżury w Urzędzie Miasta,  Rynek 1, pokój 811, w poniedziałki i wtorki w godzinach od 9.00 do 14.00, w czwartki od 12.00 do 15.00, telefon (32) 25 93 899.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice