Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Poradnik konsumenta

Poradnik konsumenta

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW WYJAŚNIA:

Zakupy na pokazach

W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na ofertę produktu lub usługi, które fałszywie obiecują ochronę zdrowia lub leczenie, np. dzięki działaniu rzekomych leków czy urządzeń. Z ostrożnością podchodźmy do reklam i nie dajmy się nabrać, nawet jeśli naciągacze podszywają się pod lekarzy, ekspertów, renomowane instytuty badawcze czy osoby „uzdrowione".

Na tego typu nieuczciwe praktyki i oszustwa narażeni są szczególnie starsi konsumenci. To do nich sprzedawcy dzwonią, odwiedzają w domu lub zapraszają na pokazy. Stosują często różne sztuczki i manipulacje: złudzenie wyjątkowej okazji, fałszywy dług wdzięczności, zwodnicze wzbudzanie sympatii, rzekome rabaty i gratisy oraz konieczność podjęcia decyzji „tu i teraz".

Nie chcesz dać się oszukać i stracić pieniędzy? Oto jak się możesz ochronić:

 • Dokładnie sprawdzaj oferty zwłaszcza te pochodzące od nieznanych ci osób czy organizacji.
 • Nie wierz w szybki, pewny efekt bez ryzyka.
 • Nie ulegaj presji dokonania natychmiastowych zakupów.

  Bądź czujny na oferty sprzedawców, którzy zachwalają Ci jakiś produkt lub urządzenie.

  Uważaj, jeśli ktoś dzwoni do ciebie z ofertą to może być dobrze przygotowany manipulator.
 • Daj sobie czas na decyzję jeśli ktoś każe ci ją podjąć natychmiast, bo okazja się nie powtórzy, najprawdopodobniej chce cię oszukać.
 • Czytaj dokumenty, pytaj o zdanie lub opinię swoich znajomych lub najbliższych.
 • Jeśli podejrzewasz oszustwo, zgłoś sprawę policji.

   

  Pamiętaj: zawierając umowę poza lokalem przedsiębiorstwa masz prawo do namysłu!

  W terminie 14 dni od zawarcia umowy możesz od niej odstąpić.

  Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa to umowa zawarta:

  - w miejscu, które nie jest lokalem danego przedsiębiorcy (np. w domu konsumenta, na prezentacji organizowanej w hotelu);

  - w lokalu przedsiębiorstwa bezpośrednio po tym, jak nawiązano kontakt z konsumentem poza lokalem (np. zaproszenie z ulicy na pokaz w lokalu);

  - podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami.

  Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli zawarcia umowy przedsiębiorca ma obowiązek podać w sposób jasny i zrozumiały m.in. :

  - główne cechy świadczenia / opis produktu;

  - swoje dane, w szczególności nazwa firmy, numer NIP, REGON, siedziba;

  - adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu;

  - adres, pod którym konsument może składać reklamacje;

  - łączą cenę świadczenia / produktu;

  - procedurę rozpatrywania reklamacji;

  - sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzór formularza odstąpienia od umowy;

  - koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument;

  - obowiązek zwrotu przedsiębiorcy uzasadnionych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy przy rozpoczęciu wykonywania usługi;

  - wskazać wyjątki, w przypadku których nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub w których konsument traci to prawo;

  Konsument, który zawarł umowę na poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Jest to tzw. prawo do namysłu.

Przedsiębiorca musi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli konsument wybrał droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem dostawy. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.

Przedsiębiorca powinien zwrócić płatność przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy (czyli np. przesyłki do sprzedawcy). Wyjątkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub odebrać osobiście.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny. Kupujący ma prawo sprawdzić rzecz w taki sam sposób, w jaki robiłby to w sklepie stacjonarnym. Ale nie może jej normalnie użytkować. W przeciwnym razie musi liczyć się z tym, że zostanie obciążony dodatkowymi kosztami związanymi ze zmniejszeniem wartości towaru.

Szczegółowe informacje i opis przykładowych sytuacji można znaleźć na stronie internetowej

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  

-----

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW RADZI:  

Uważaj przy podpisywaniu w domu umów na prąd, gaz lub telefon

Konsumencie:

Uważaj na firmy, które proponują niższe rachunki za prąd, gaz czy telefon.

Niektóre nieuczciwie sugerują, że są Twoim dotychczasowym dostawcą.

Możesz nieświadomie zerwać dotychczasową umowę i ponieść dotkliwe straty finansowe.

Pamiętaj! Możesz w ciągu 14 dni odstąpić od umowy, jeśli podpisałeś ją w domu.

Na nieuczciwe praktyki i oszustwa narażeni są szczególnie starsi konsumenci. To do nich do domu najczęściej trafiają przedstawiciele handlowi. Stosują często różne sztuczki i manipulacje: złudzenie wyjątkowej okazji, zwodnicze wzbudzanie sympatii, rzekome rabaty i promocje oraz konieczność podjęcia decyzji „tu i teraz”.

Nie chcesz dać się oszukać i stracić pieniędzy? Oto jak się możesz ochronić:

 • Dokładnie sprawdzaj oferty ― zwłaszcza te pochodzące od nieznanych Ci nowych firm.

 • Bądź czujny, gdy przedstawiciel handlowy gwarantuje Ci dużo niższe rachunki.

 • Nie ulegaj presji natychmiastowego podpisywania umowy.

 • Daj sobie czas na decyzję ― jeśli ktoś każe Ci ją podjąć natychmiast, bo okazja się nie powtórzy, najprawdopodobniej chce Cię oszukać.

 • Przeczytaj dokumenty, zapytaj o zdanie lub opinię znajomych lub najbliższych.

 • Sprawdź jakie koszty poniesiesz rozwiązując umowę z dotychczasowym dostawcą.

 • Nowa umowa musi zawierać:

- nazwę firmy, numer NIP, REGON;

- siedzibę firmy;

- adres mailowy oraz numer telefonu;

- cenę świadczenia, obowiązujące taryfy i regulaminy promocji;

- procedurę rozpatrywania reklamacji;

- adres, pod którym konsument może składać reklamacje;

- sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzór formularza odstąpienia od umowy;

- okres obowiązywania umowy, warunki jej rozwiązania i koszty.

Pamiętaj: zawierając umowę w domu masz prawo do namysłu!

W terminie 14 dni od zawarcia umowy możesz od niej odstąpić bez ponoszenia kosztów.

Infolinia konsumencka: 801 440 220 oraz

Telefon: 22 290 89 16, w godz.8:00 - 18:00, opłata wg taryfy operatora.


Porady dla mieszkańców Katowic:

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Telefon: 32 25 93 846; 32 25 93 905

Korespondencję proszę kierować na adres:

40-098 Katowice; ul. Młyńska 4

Mail: mrk@katowice.eu

www.katowice.eu/mrkmultimedia: https://www.uokik.gov.pl/multimedia.php?video=539 

 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice