Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Rada Seniorów Miasta Katowice

Rada Seniorów Miasta Katowice

W mieście Katowice działa Rada Seniorów Miasta Katowice, której zadaniem jest opiniowanie, doradzanie oraz inicjowanie  działań na rzecz katowickich seniorów .

Aktualnie trwa III kadencja Rady Seniorów:

I kadencja: 2014-2016

II kadencja: 2017-2021

III kadencja: 2021-2025


Celem działalności Rady jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów:
- ścisła współpraca z władzami miasta,
- monitorowanie potrzeb seniorów,
- opiniowanie i zgłaszanie uwag co do prowadzonej polityki senioralnej  przez  władze miasta,
- integracja osób starszych poprzez edukację, rozrywkę, aktywność fizyczną,
- profilaktyka i promowanie programów zdrowotnych dla seniora, 
- współpraca z policją i propagowanie programu na rzecz bezpieczeństwa seniorów. 

Obecnie siedzibą Rady Seniorów Miasta Katowice jest Katowickie Centrum Seniora – Klub „Senior+" w Katowicach przy ul. J. Słowackiego 27.

Ponadto, członkowie Rady Seniorów pełnią dyżury pod numerem tel. 536 569 236, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, adres mailowy, pod który można zgłaszać sprawy: radaseniorowkatowice@gmail.com, więcej informacji: www.katowice.eu/zakładka Dla Seniorów/ Rada Seniorów Miasta Katowice. 

Uchwała dotycząca powołania Rady Seniorów Miasta Katowice:

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112298&menu=660

Rada Seniorów.jpg

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice