Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Rada Seniorów Miasta Katowice

Rada Seniorów Miasta Katowice

W mieście Katowice działa Rada Seniorów Miasta Katowice, której zadaniem jest opiniowanie, doradzanie oraz inicjowanie  działań na rzecz katowickich seniorów .

Aktualnie trwa III kadencja Rady Seniorów:

I kadencja: 2015-2017

II kadencja: 2017-2021

III kadencja: 2021-2025


Celem działalności Rady jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów:
- ścisła współpraca z władzami miasta,
- monitorowanie potrzeb seniorów,
- opiniowanie i zgłaszanie uwag co do prowadzonej polityki  senioralnej  przez  władze miasta,
- integracja osób starszych poprzez edukację, rozrywkę, aktywność fizyczną,
- profilaktyka i promowanie programów zdrowotnych dla seniora, 
- współpraca z policją i propagowanie programu na rzecz bezpieczeństwa seniorów. 
 

Skład Rady III kadencji (od 2021 r.):

1. Małgorzata Herman

2. Małgorzata Groniewska

3. Elżbieta Dąbrowska-Seweryn

4. Józef Gansty

5. Tomala – Bogacka

6.

7. Bożena Bujoczek

8. Kazimierz Dmitryszyn

9.  Kazimierz Szymiczek

10. Ewa Stebel

11. Izabela Panic

12. Halina Adamczyk

13. Elżbieta Kaczmarek

14. Tadeusz Oczko

15. Ryszard Jaciubek


Przewodniczący Rady Seniorów Miasta Katowice - Pan Tadeusz Oczko

I Wiceprzewodniczący Rady Seniorów Miasta Katowice - Pani Gabriela Tomala-Bogacka

II Wiceprzewodniczący Rady Seniorów Miasta Katowice - Pani Elżbieta Dąbrowska-Seweryn

Sekretarz Rady Seniorów Miasta Katowice - Pani Iwona KańtochRada Seniorów Miasta Katowice  pełni dyżury pod numerem telefonu 536 569 236

w każdy wtorek i czwartek od godz 11.00 do 13.00

adres mailowy: rada.seniorow@katowice.pl

Oczekujemy  na Państwa telefony, maile , zapewniamy   że  dołożymy wszelkich starań aby  istotne sprawy i problemy naszych  seniorów były pozytywnie  rozwiązywane.

 

Uchwała dotycząca powołania Rady Seniorów Miasta Katowice:

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=112298&menu=660


W roku 2019 został powołany Pełnomocnik Prezydenta ds Seniorów w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta   w Katowicach Pani Helena Hrapkiewicz, która ściśle współpracuje z Radą Seniorów w zakresie prowadzonej polityki senioralnej w naszym mieście.  

Pełnomocnik Prezydenta ds Seniorów w Wydziale Polityki Społecznej  Urzędu Miasta  Katowice ul Rynek 1 (pok. 805) pełni dyżury w poniedziałek i wtorek od godz 9.00 do.14.00  oraz w czwartek od godz 12.00 do 15.00 pod telefonem  32 259 38 99

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice