Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Program usuwania azbestu

Program usuwania azbestu

Nasze miasto posiada „Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu miasta Katowice na lata 2020-2032”, przyjęty uchwałą Nr XXXIV/734/21 Rady Miasta Katowice z dnia 29 kwietnia 2021r. Znajdziesz w nim wiele informacji dotyczących samego azbestu oraz dowiesz się, ile materiału zawierającego azbest udało się już usunąć. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w ww. dokumencie sporządzono Raport z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu miasta Katowice na lata 2020-2032” w latach 2021-2023.

Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu miasta Katowice na lata 2020-2032 tutaj.

Raport z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu miasta Katowice na lata 2020-2032.pdf

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice