Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Fundusze na lata 2014-2020

Fundusze na lata 2014-2020

​​​​​​​​​​1. ​Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców​

2. Digitalizacja wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice

3. Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic

4. Prosperity

5. Resilient Europe​​

6. Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice 

7. Utworzenie Centrum Edukacj​i Ekologicznej w Katowicach – Murckach
8. Wędrówki szlakami nowoczesn​ej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół
9. Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice poprzez utworzenie nowych oddziałó​​w przedszkolnych
10. Katowice, miasto otwarte – działania inwestycyjne – adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 
11. SOS Szkolenia otwartych szans​
12. Absolwent ZSB - zawodowy specjalista
13. Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach
14. Fototechnik z przyszłością - kompetencje i umiejętności

15. Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych
16. Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicac​h
17. Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach​

18. Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach

19. Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

20.  Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich ​ w Katowicach​

21. Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach

22. Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych ​ i pracowni do kształcenia zawodowego Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach

25. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost  jakości życia i bezpieczeństwaprzestrzeni publicznej w zakresie oświetleni​a miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji​

26. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap III
27. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap V
28. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VI

29. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”

30. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów Pętla”

31. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Ligota”

32. Rozbudowa Drogi Krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I

33. Rozbudowa Drogi Krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej, etap IV-Rozbudowa DK 81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej
34. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego
35. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap I​
36. AWAIR

37. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – Węzeł Sądowa

46. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice-rewitalizacja Parku Boguckiego

47. Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice

48. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – I etap

49. Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach

50. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - II etap

51. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - IV etap

52. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - VII etap

53. Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem

54. Żłobek szansa na rozwój dziecka i aktywność zawodowa rodziców – etap II

55. Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją

56. Umiem więcej – mogę więcej

57. Więcej wiedzieć-lepiej współdziałać

58. Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo - dydaktycznej w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej w Katowicach

59. Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap

60. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap II

61. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego – II edycja

62. Rewitalizacja Placu Londzina w Katowicach

63. KCEZ stawia na zawodowstwo

64. Sos_2 Szkolenia otwartych szans

65. Playful Paradigm

66. Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych

67. Doposażenie pracowni obróbki mechanicznej oraz remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni warsztatów szkolnych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach

68. Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+

69. Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap

70. Usunięcie i utylizacja elementów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach

71. Nie bądź bierny – wejdź na rynek pracy

72. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII A

73. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII B

74. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII C

75. Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I

76. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach

77. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach

78. Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno-elektronicznej w Zespole Szkół technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

79. Katowice Miasto Otwarte - Rozwój Usług Społecznych - II etap

80. Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap

81. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach

82. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. J. Zarębskiego 5A, 7A i ul. Ks. bpa H. Bednorza 14 w Katowicach

83. Zdalna Szkoła w Katowicach

84. Zdalna Szkoła+ w Katowicach

85. Twoja ścieżka do zatrudnienia

86. Śląska Szkoła Ćwiczeń

87.SOS_3 Szkolenia otwartych szans

88. Jestem zawodowcem - realizacja kursów i staży zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

89. Urząd Miasta Katowice – zdrowe i przyjazne miejsce pracy

90. Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość

91. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

92. Centrum Społecznościowe - Nasze Załęże - II etap

93. Katowice miasto otwarte – organizowanie społeczności lokalnej - II etap

94. Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu

95. Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej – II etap

96. Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap

97. Centrum Społecznościowe SZOPKI w Szopienicach - II etap

98. Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb

99. Wejdź na rynek z perspektywą

100. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Al. W. Korfantego 84 w Katowicach

101. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach

102. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach

103. Partnerska Inicjatywa Miast - Plac na Glanc w Katowicach

104. UPSURGE

105. Centrum Aktywności Młodzieżowej

106. Kompleksowa termomodernizacja budynku wraz z przebudową i rozbudową przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice

107. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach

108. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – I edycja

109. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – II edycja

110. Twój rozwój - Twoja kariera

111. Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego

112. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach

113. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach

114. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach

115. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalno-użytkowego położonego przy ul. Gliwickiej 93 w Katowicach

116. Cyfrowa Gmina

117. Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich

118. Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych

119. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE- MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz. 1

120. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE- MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz. 2

121. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE- MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz. 3

122. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 1

123. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 2

124. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 3

125. Wyposażenie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach w pomoce naukowe do nauki w zawodach samochodowych

126. Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami – przedsięwzięcie jest częścią projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

127. Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy

128. Niebieski Parasol – program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice