Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Programy edukacyjne Komisji Europejskiej

Programy edukacyjne Komisji Europejskiej

logo eramus +.jpg

Erasmus + jest programem Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 jest Erasmus +, którego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro.

Program ten opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013:

 • programu „Uczenie się przez całe życie" (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig)
 • programu „Młodzież w działaniu"
 • akcję „Jean Monnet"
 • Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Struktura programu Erasmus+:


Akcja 1.

 

Mobilność edukacyjna

 

Akcja 2.

 

Współpraca na rzecz innowacji
i wymiany dobrych praktyk

 

 

Akcja 3.

 

Wsparcie w reformowaniu polityk

 

 

Ponadto występują również akcje specjalne takie jak:

 • program Jean Monnet;
 • Sport – dzięki programowi Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem.

Program ma za zadanie m.in.:

Program Erasmus+ przyczynia się m.in. do:

 • osiągnięcia celów strategii „Europa 2020";
 • osiągnięcia celów strategicznych ram europejskich współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020");
 • osiągnięcia ogólnych celów odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (na lata 2010-2018);
 • rozwoju europejskiego wymiaru sportu zgodnie z planem prac UE w dziedzinie sportu;
 • promowania europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.


 Więcej informacji o programie Erasmus+ znajdą Państwo na stronie erasmusplus.org.pl


logo power.jpg

POWER

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji dofinansowuje również projekty, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 Mobilność edukacyjna w konkursie, ale nie zostały zaakceptowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel (lista rezerwowa).

Projekty są realizowane na zasadach programu Erasmus+ ale dofinansowane ze środków PO WER.


Więcej informacji o programie POWER znajdą Państwo na stronie www.power.frse.org.plProjekty realizowane w ramach perspektywy 2014-2020:

Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2014 roku
Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2015 roku​
Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2016 roku
Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2017 roku
Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2018 roku

Projekty realizowane w latach 2009- 2013:

Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2009 roku 
Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2010 roku
Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2011 roku
Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2012 roku
Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2013 roku


sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice