Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Programy edukacyjne Komisji Europejskiej

Programy edukacyjne Komisji Europejskiej

logo eramus +.jpg


Program Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską
w latach 2007-2013:

  • programu „Uczenie się przez całe życie" (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig)
  • programu „Młodzież w działaniu"
  • akcję „Jean Monnet"
  • Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.


Program ma za zadanie m.in.:


W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 całkowity budżet dla Programu Erasmus+ wynosił  14,7 mld euro. Więcej informacji na temat Programu Erasmus+ realizowanego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 dostępnych jest na oficjalnej stronie ERASMUS PLUS 2014-2020 - Program europejski na lata 2014 - 2020.

25 marca 2021 roku Komisja Europejska przyjęła pierwszy roczny program prac programu Erasmus+ na lata 2021-2027. Erasmus+ na lata 2021-2027 to nowe możliwości dla osób uczących się. Elastyczne formaty mobilności zapewnią udział w projekcie zróżnicowanej grupie odbiorców, a wzmocnienie współpracy będzie sprzyjało innowacjom w formułowaniu programów nauczania, praktykach uczenia się i nauczania. Nowy, odnowiony program, dysponuje budżetem w wysokości 26,2 mld euro. Program dąży do jeszcze większego włączenia społecznego oraz do wspierania ekologicznych i cyfrowych przemian, zgodnie z  założeniami Europejskiego Obszaru Edukacji. Więcej informacji na temat Programu Erasmus+ realizowanego w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 dostępnych jest na oficjalnej stronie Narodowej Agencji Erasmus+ (erasmusplus.org.pl).


logo power.jpg

POWER


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi projekty wspierające m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego. W ramach Programu PO WER realizowane są również projekty „Ponadnarodowa mobilność uczniów” oraz „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji dofinansowuje również projekty, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+, ale nie zostały zaakceptowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel (lista rezerwowa). Projekty są realizowane na zasadach programu Erasmus+ ale dofinansowane ze środków PO WER. 


Więcej informacji o programie POWER znajdą Państwo na stronie www.power.frse.org.pl


Projekty realizowane w ramach perspektywy finansowej 2021-2027:

Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2021 roku

Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2022 roku


Projekty realizowane w ramach perspektywy finansowej 2014-2020:

Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2021 roku

Projekty realizowane w latach 2009- 2013:

Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2009 roku 
Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2010 roku
Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2011 roku
Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2012 roku
Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2013 roku


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice