Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2011 roku

Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2011 roku

 

Program Uczenie się przez całe życie Comenius - Partnerskie Projekty Szkół:

1. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 29 w Katowicach;

Tytuł projektu: Tęcza przyjaźni;

Czas realizacji: 5/09/2011 – 10/10/2013;

Przyznana kwota: Działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie

nie przekraczającej 20.000 EUR.


2. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 34 w Katowicach;

Tytuł projektu: Zamki – gdzie narodziły się nasze wspólne europejskie wartości;

Czas realizacji: sierpień/wrzesień 2011 – czerwiec 2013;

Przyznana kwota: Działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie

nie przekraczającej 20.000 EUR.


3. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 44 w Katowicach;

Tytuł projektu: Magia kliszy;

Czas realizacji: 08/2011 – 07/2013;

Przyznana kwota: Działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie

nie przekraczającej 20.000 EUR.


4. Realizator projektu: Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi

w Katowicach;

Tytuł projektu: Ekologiczna wycieczka 2.0;

Czas realizacji: październik 2011 – maj 2013;

Przyznana kwota: Działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie

nie przekraczającej 20.000 EUR.


5. Realizator projektu: X Liceum Ogólnokształcące w Katowicach;

Tytuł projektu: Młodzież w Europie – wzrastanie socjologiczno-kulturowe warunki rozwoju;

Czas realizacji: 1/09/2011 – 31/08/2013;

Przyznana kwota: Działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie

nie przekraczającej 20.000 EUR.


Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci – Projekty Mobilności:


1. Realizator projektu: Zespół Szkół Handlowych nr 3 w Katowicach;

Tytuł projektu: Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej;

Czas realizacji:1/09/2011 – 31/05/2013;

Przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 112.371 EUR.


2. Realizator projektu: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Katowicach;

Tytuł projektu: Żywność regionalna i tradycyjna częścią europejskiego dziedzictwa kulturowego;

Czas realizacji: 1/09/2011 – 29/02/2012;

Przyznana kwota dofinansowania wyniosła: 50 137,52 EUR.


Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci – Wizyty Przygotowawcze:


1. Realizator projektu: Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach;

Czas realizacji: 10/10/2011 – 13/10/2011;

Przyznana kwota maksymalna dofinansowania wynosi 1 204,00 EUR.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice