Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2013 roku

Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2013 roku

Program Uczenie się przez całe życie Comenius – Wyjazdy Indywidualne Uczniów:
 
1. Realizator projektu: III Liceum Ogólnokształcące w Katowicach;
Tytuł projektu: - Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa;
Okres realizacji projektu: 01.08.2013-31.07.2014;
Kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 3256,00 EUR.

Program Uczenie się przez całe życie Comenius - Partnerskie Projekty Szkół:

1. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 9 w Katowicach;
nazwa projektu: Zapał i entuzjazm w szkole;
kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 20.000,00 EUR.

2. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 20 w Katowicach;
nazwa projektu: Z paszportem przez Europę;
kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 20.000,00 EUR.

3. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 34 w Katowicach;
nazwa projektu: Umysły bez granic albo ludzie, którzy ukształtowali Europę;
kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 20.000,00 EUR.

4. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi
w Katowicach;
nazwa projektu: Odkrywanie kultury przez muzykę;
kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 15.000,00 EUR.

5. Realizator projektu: X Liceum Ogólnokształcące w Katowicach;
nazwa projektu: Życie w sąsiedztwie – życie w naszym mieście. Analiza warunków życia w naszym regionie i naszym mieście;
kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 20.000,00 EUR.

6. Realizator projektu: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach;
nazwa projektu: Europa: W jednym rytmie;
kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 20.000,00 EUR.

 

Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci – Projekty Mobilności:

1. Realizator projektu: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Katowicach;
nazwa projektu: Tradycja i nowoczesność, rzemiosło i sztuka w przetwórstwie spożywczym Włoch;
okres realizacji projektu: 02.09.2013-28.02.2014;
kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 55.102,00 EUR.

2. Realizator projektu: Zespół Szkół Łączności w Katowicach;
nazwa projektu: W łączności z Europą;
okres realizacji projektu: 01.01.2014-31.05.2015;
kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 84.260,00 EUR.

3. Realizator projektu: Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura
w Katowicach;
nazwa projektu: Europejskie staże - szansą na karierę zawodową uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach;
okres realizacji projektu: 02.09.2013-28.02.2015;
kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 390.601,15 PLN.

4. Realizator projektu: Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura
w Katowicach;
nazwa projektu: Zostańmy nauczycielami - profesjonalistami;
okres realizacji projektu: 02.09.2013-30.06.2014;
kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 13.968,00 EUR.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice