Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2013 roku

Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2013 roku

Program Uczenie się przez całe życie Comenius – Wyjazdy Indywidualne Uczniów:
 
1. Realizator projektu: III Liceum Ogólnokształcące w Katowicach;
Tytuł projektu: - Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa;
Okres realizacji projektu: 01.08.2013-31.07.2014;
Kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 3256,00 EUR.

Program Uczenie się przez całe życie Comenius - Partnerskie Projekty Szkół:

1. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 9 w Katowicach;
nazwa projektu: Zapał i entuzjazm w szkole;
kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 20.000,00 EUR.

2. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 20 w Katowicach;
nazwa projektu: Z paszportem przez Europę;
kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 20.000,00 EUR.

3. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 34 w Katowicach;
nazwa projektu: Umysły bez granic albo ludzie, którzy ukształtowali Europę;
kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 20.000,00 EUR.

4. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi
w Katowicach;
nazwa projektu: Odkrywanie kultury przez muzykę;
kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 15.000,00 EUR.

5. Realizator projektu: X Liceum Ogólnokształcące w Katowicach;
nazwa projektu: Życie w sąsiedztwie – życie w naszym mieście. Analiza warunków życia w naszym regionie i naszym mieście;
kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 20.000,00 EUR.

6. Realizator projektu: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach;
nazwa projektu: Europa: W jednym rytmie;
kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 20.000,00 EUR.

 

Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci – Projekty Mobilności:

1. Realizator projektu: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Katowicach;
nazwa projektu: Tradycja i nowoczesność, rzemiosło i sztuka w przetwórstwie spożywczym Włoch;
okres realizacji projektu: 02.09.2013-28.02.2014;
kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 55.102,00 EUR.

2. Realizator projektu: Zespół Szkół Łączności w Katowicach;
nazwa projektu: W łączności z Europą;
okres realizacji projektu: 01.01.2014-31.05.2015;
kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 84.260,00 EUR.

3. Realizator projektu: Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura
w Katowicach;
nazwa projektu: Europejskie staże - szansą na karierę zawodową uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach;
okres realizacji projektu: 02.09.2013-28.02.2015;
kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 390.601,15 PLN.

4. Realizator projektu: Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura
w Katowicach;
nazwa projektu: Zostańmy nauczycielami - profesjonalistami;
okres realizacji projektu: 02.09.2013-30.06.2014;
kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie
nie przekraczającej 13.968,00 EUR.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice