Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet 2015

2015

erasmus.jpg

Program Erasmus+
Akcja: Mobilność edukacyjna
 
1. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. I.J. Paderewskiego w Katowicach;
nazwa projektu: Język obcy i technologie informatyczne w pracy z uczniem młodszym;
maksymalna kwota dofinansowania: 25.934,00 EUR.
 
2. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 66 im. J. Korczaka w Katowicach
nazwa projektu: Nowe technologie informatyczne w nauce języka angielskiego;
maksymalna kwota dofinansowania: 5.172,00 EUR.

3. Realizator projektu: Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego w Katowicach;
nazwa projektu: Promocja regionu przez sztukę;
maksymalna kwota dofinansowania: 48.228,00 EUR.
 
4. Realizator projektu: Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Katowicach;
nazwa projektu: Energetyczna Łączność z Europą;
maksymalna kwota dofinansowania: 72.800,00 EUR. 

5. Realizator projektu: Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach;
nazwa projektu: Zaawansowane Umiejętności Projektowania w AutoCAD 2;
maksymalna kwota dofinansowania: 41.594,00 EUR.
erasmus.jpg
Program Erasmus+
Akcja: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

1. Realizator projektu: IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Maczka w Katowicach;
nazwa projektu: Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji;
maksymalna kwota dofinansowania: 34.475,00 EUR.

logotyp3inne.jpg
Projekty Erasmus+ realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

1. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 34 im. M. Kopernika w Katowicach
nazwa projektu: Poza szkolną ławą – nauczanie przez doświadczanie;
maksymalna kwota dofinansowania: 218.930,88 PLN.

2. Realizator projektu: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Katowicach
nazwa projektu: Nauczyciel XXI wieku;
maksymalna kwota dofinansowania: 92.065,41 PLN.

3. Realizator projektu: Zespół Szkół nr 4 im. T. Klenczara w Katowicach;
nazwa projektu: Ciągłe doskonalenie umiejętności językowych kluczem do sukcesu społeczności szkolnej teraz i w przyszłości;
maksymalna kwota dofinansowania: 66.400,36 PLN.
 
4. Realizator projektu: Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. A. Kocura w Katowicach;
nazwa projektu: Uczniowie ZSZ Nr 3 w Katowicach u progu europejskiej kariery zawodowej
maksymalna kwota dofinansowania: 290.869,14 PLN. 

5. Realizator projektu: Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. A. Kocura w Katowicach;
nazwa projektu: Europejski wymiar edukacji w ZSZ Nr 3 w Katowicach
maksymalna kwota dofinansowania: 120.595,61 PLN. 
sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice