Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Przebudowa Alei Roździeńskiego

Przebudowa Alei RoździeńskiegoJak dziś wygląda sytuacja?


Aleja Roździeńskiego pełni bardzo ważną rolę zarówno w ruchu lokalnym, jak i metropolitalnym. Jako część Drogowej Trasy Średnicowej jest dla mieszkańców Katowic jednym z kluczowych połączeń drogowych. Wysokie natężenie ruchu na tej drodze prowadzi często do tworzenia się korków, co bezpośrednio przekłada się na problemy mieszkańców, którzy chcą dojechać do Osiedla „Gwiazdy” bądź z niego wyjechać. 


5 celów planowanych działań


 • upłynnić ruch drogowy i ograniczyć korki;
 • poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • odciążyć lokalne drogi, które kierowcy spoza Osiedla „Gwiazdy” traktują jako skrót do zjazdu w kierunku Tychów;
 • zredukować emisję hałasu;
 • zredukować emisję spalin.


Co zamierzamy zrobić ?


Plany obejmują następujące działania: 

 • przebudowę jezdni wylotowej z tunelu oraz budowę łącznicy drogowej, dedykowanej pojazdom wyjeżdżającym z niego w kierunku Tychów
 • przebudowę fragmentu Al. Roździeńskiego w kierunku wschodnim, przy skręcie w ul. Bogucicką i w kierunku Tychów, z zabezpieczeniem akustycznym inwestycji
 • podniesienie istniejących ekranów akustycznych po północnej stronie Osiedla „Gwiazdy”
 • rozbudowę przejścia podziemnego pod DTŚ
 • poprawę jakości chodników i ścieżek rowerowych w ramach przebudowy Al. Roździeńskiego
 • budowę nowych miejsc  postojowych i  zazielenienie terenów dla mieszkańców Osiedla „Gwiazdy”
 • oświetlenie drogowe
 • odwodnienie przebudowywanej i nowej infrastruktury


Przebudowa ma objąć fragment Al. Roździeńskiego - od węzła z ul. Dobrowolskiego i Dudy Gracza do węzła z ul. Murckowską i Bagienną.


przebudowarozdzienskiego1.PNG


Oddziaływanie planowanej inwestycji 


Na  podstawie najczęściej zgłaszanych uwag mieszkańców, zostały wyłonione trzy obszary, na które planowana inwestycja może mieć wpływ, są to: osiedlowa zieleń, miejsca parkingowe oraz hałas. Rzeczywisty obraz zakresu oddziaływania wykaże dopiero koncepcja i dokumentacja projektowa, ale już dziś można zaplanować działania w tych obszarach.


Zieleń

 • w ramach prac projektowych ograniczenie do niezbędnego minimum zmian w zadrzewieniu
 • wykonanie nasadzeń zastępczych


Hałas

 • w ramach inwestycji wyciszenie nowo powstałej infrastruktury drogowej ekranami akustycznymi
 • podniesienie istniejących ekranów akustycznych po północnej stronie Osiedla „Gwiazdy”
 • na czas realizacji inwestycji zobowiązanie wykonawcy do ograniczenia uciążliwości dla otoczenia


Parkingi

 • w ramach prac projektowych ograniczenie do niezbędnego minimum likwidacji miejsc parkingowych
 • utworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie Osiedla „Gwiazdy” w liczbie przewyższającej miejsca zlikwidowane


Wstępny harmonogram działań: 


 • lata 2021 – 2023 opracowanie dokumentacji projektowej, w tym koncepcji i niezbędnych dokumentacji środowiskowych  
 • lata 2024 – 2026 roboty budowlane (w zależności od zabezpieczonych środków finansowych na ten cel)


Koszty inwestycji


Obecnie są zabezpieczone środki finansowe w wysokości 2,7 mln zł, które można przeznaczyć w latach 2021-2023 na opracowanie dokumentacji projektowej.

Szacujemy, że koszt inwestycji wyniesie ok 95 mln zł., aby ją zrealizować będziemy aplikować o dofinansowanie z funduszy europejskich. Zobacz animację drogową - kliknij TUTAJ


przebudowarozdzienskiego2.PNG


przebudowarozdzienskiego3.PNGSpotkanie z mieszkańcami 


Urząd Miasta Katowice zaprasza na spotkanie online poświęcone planowanej przebudowie Al. Roździeńskiego

4 lutego 2021 r. o godz. 16:00 


Aby wziąć udział w spotkaniu proszę przejść na stronę spotkania.katowice.eu – kliknij TUTAJ,

gdzie w trybie na żywo będzie prowadzona transmisja wystąpienia przedstawicieli urzędu.

Transmisja będzie nagrywana i dostępna w terminie późniejszym za pośrednictwem tej strony.

W trakcie spotkania będą Państwo mogli zapoznać się z prezentacją dot. planowanej inwestycji, jak również zadawać pytania za pomocą moderowanego czatu.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice