Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

MZUIM.png

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice

Wartość dofinansowania: 27 632 632,79 zł

Całkowita wartość zadania: 31 724 006,79 zł (stan na 01.01.2024 r.)

Realizacja robót budowlanych w zakresie:

  • Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP;
  • Rozbiórka i budowa nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej;
  • Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną;
  • Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą w Katowicach;
  • Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II nad DTŚ.

MOSIR.jpg

Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego

 

Wartość dofinansowania 3 975 237 zł

Całkowita wartość zadania: 4 718 237,00 zł (stan na 01.01.2024 r.)

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego w tym modernizacja boiska piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych.

Parki.jpg

Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach

Wartość dofinansowania 36 928 382,64 zł

Całkowita wartość zadania: 42 362 260,62 zł (stan na 01.01.2024 r.)


Realizacja robót budowlanych w zakresie:

  • rewitalizacji i rozbudowy parku na Wełnowcu;
  • budowy parku przy ul. Leopolda/Le Ronda;
  • modernizacji parku w dolinie rzeki Ślepiotki;
  • budowy parku przy ul. Wantuły;
  • rewitalizacji terenu przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice