Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

DPR_Tablica_RFIL.png

Miasto Katowice otrzymało 65 338 854  zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na wydatki majątkowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i województwa).

Jest to element wsparcia dla samorządów w ramach tarczy antykryzysowej.

Miasto Katowice przeznaczyło otrzymane środki na poniższe inwestycje:

 • Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnią oraz wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Katowice – Piotrowice - budowa garażu z sześcioma stanowiskami samochodowymi oraz wspinalnią, wymiana instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej;
 • Doposażenie taboru MZUiM w frezarkę – zakup frezarki do asfaltu;
 • Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki – budowa obiektu wraz z adaptacją istniejących budynków z przeznaczeniem na funkcje wystawienniczo-ekspozycyjne, sportowo-rekreacyjne i kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu;
 • Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara" – budowa obiektu wraz z adaptacją willi mieszkalnej z przeznaczeniem na funkcje ekspozycyjne (prezentacja sylwetki i dorobku Wojciecha Kilara, prezentacji śląskiej szkoły kompozytorów) oraz edukacyjne w tym w szczególności w zakresie edukacji muzycznej, a także na działalność koncertową (małe formy muzyczne, recitale, spotkania i projekcje filmowe) oraz mediatekę;
 • Modernizacja obiektu RAPID – wymiana sztucznej nawierzchni dwóch boisk do piłki nożnej, montaż nowego oświetlenia systemów nagłośnienia i monitoringu oraz piłkochwytów;
 • Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego – budowa nowego pasa do skrętu w lewo (z ul. Jankego w kierunku północnym) oraz sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 • Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej – budowa układu drogowego dla obsługi osiedla mieszkaniowego powstałego w ramach programu Mieszkanie Plus;
 • Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec – nowe zagospodarowanie terenów wokół stawu Starganiec obejmujące m.in. plażę wraz z pomostem; ścieżki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dwa boiska do siatkówki plażowej, ławki, leżaki, lampy solarne, monitoring oraz miejsca dla foodtracków;
 • Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II – przebudowa drogi publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa ścieżki rowerowej oraz miejsc postojowych;
 • System Informacji Miejskiej – wdrożenie systemu nazw ulic i numerów budynków w poszczególnych dzielnicach;
 • Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r. – opracowanie dokumentacji projektowej;
 • Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach – przebudowa ulicy Warszawskiej w celu zwiększenia zazielenienia przestrzeni miejskiej oraz ograniczenia wjazdu i parkowania pojazdów.

Całkowita wartość zadań (na dzień 31.12.2023 r.) - 129 192 704,83 zł.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice