Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Rządowy Program Odbudowy Zabytków edycja II

Rządowy Program Odbudowy Zabytków edycja II

Logo 2.png

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów wyników naboru wniosków o dofinansowanie do drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Miasto Katowice uzyskało rządowe wsparcie w kwocie (wartości promes wstępnych):

500 000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania:

Restauracja zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach

oraz

na udzielanie przez miasto dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy o ochronie zabytków, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków, lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy o ochronie zabytków:

         w kwocie 3 500 000,00 zł z przeznaczeniem na  realizację zadania: Restauracja zabytkowego budynku przy ul. Warszawskiej 37 w Katowicach;

         w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.

 

Informacje na temat programu dostępne są na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice