Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Dokumenty i akty prawne

Dokumenty i akty prawne

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej skupia się na wdrożeniu tzw. pakietu klimatyczno - energetycznego. 

Założenia tego pakietu są następujące:

Dokumenty_akty prawne  1 gr.jpg

  • UE liderem i wzorem dla reszty świata w sprawie ochrony klimatu Ziemi - niedopuszczenia do większego niż 2 st. C wzrostu średniej temperatury Ziemi,

  • cele pakietu "3 x 20%" (redukcja gazów cieplarnianych, wzrost udziału OZE w zużyciu energii finalnej, wzrost efektywności energetycznej) współrealizują politykę energetyczną UE.


Cele szczegółowe pakietu energetycznego:


Dokumenty_akty prawne 2 graf.jpg

  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w 2020 roku w sosunku do 1990 roku przez każdy kraj członkowski,

  • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do 20% w 2020 roku, w tym osiągnięcie 10% udziału biopaliw,

  • zwiększenie efektywności energetycznej wykorzystania energii o 20% do roku 2020.


Pakiet ten wzbudził wiele dyskusji i zastrzeżeń, przede wszystkim wśród tych krajów UE, w których:

Dokumenty_akty prawne  3 gr.jpg
  • produkcja energii elektrycznej i ciepła oparta jest w dominującym udziale na węglu kamiennym i brunatnym (Polska - ponad 90% energii elektrycznej wytwarzane jest z węgla kamiennego i brunatnego),

  • stopień zamożności, mierzony Produktem Krajowym Brutto (PKB) na mieszkańca jest niski (głównie nowe kraje EU-12 ) i dalszy rozwój gospodarczy niesie za sobą wzrost zapotrzebowania na energię,

  • istnieje niebezpieczeństwo braku konkurencyjności i w konsekwencji przesunięcia produkcji energochłonnych produktów przemysłowych niestrategicznych, cementu, ciężkiej chemii itp. do krajów nieobjętych umownymi celami redukcji gazów cieplarnianych. 


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice