Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Przydatne narzędzia

Przydatne narzędzia


  • Regionalny System Ostrzegania (RSO) - aplikacja, dzięki której możliwe jest uzyskanie informacji o:

- sytuacjach nadzwyczajnych w kategorii:  meteorologiczne, hydrologiczne, informacje drogowe, ogólne;

- stanach wód na rzekach całej Polski;

- toku postępowania w sytuacjach kryzysowych.


         rso.png            rso 2.png           rso 3.png

     

Bezpłatna aplikacja do pobrania:


                   app store.png          google play.png        logo-windows-store.png

 

_______________________________________________________________________________________________


  • Jakość powietrza w Polsce - prezentuje dane o bieżącej jakości powietrza z automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Dane dotyczą aktualnych stężeń: pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3).

Najważniejsze funkcje to:

- aktualne wyniki pomiarów;

- mapa automatycznych stacji pomiarowych w naszym kraju;

- informacje o wysokich stężeniach zanieczyszczeń;

- aktualności ze strony GIOŚ.


        powietrze.png            powietrze 2.png            powietrze 3.png


Bezpłatna aplikacja do pobrania:


                                                     app store.png               google play.png


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice