Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Ciepło systemowe

Ciepło systemowe

energia 3_1.pngNa terenie miasta funkcjonuje kilka systemów ciepłowniczych. Największy z nich, zarządzany przez Tauron Ciepło Sp. z o.o., zasila miasto Katowice oraz 16 miast sąsiadujących. Największym źródłem wytwórczym należącym do spółki Tauron Ciepło Sp. z o. o. jest ZW Katowice, które wytwarza w kogeneracji ciepło i energię elektryczną.

Drugim największym dostawcą ciepła na terenie miasta Katowice jest spółka Dalkia Polska Energia S.A. Ciepło dostarczane przez tę spółkę wytwarzane jest w kilku wyspowych źródłach ciepła.energia 3_2.pngDodatkowo na terenie miasta znajdują się należące do spółki Tauron Ciepło Sp. z o.o. oraz Dalkia Polska Energia S.A. kotłownie lokalne.

Systemy ciepłownicze zaspokajają potrzeby odbiorców w zakresie centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Systemem ciepłowniczym objęta jest większość z dzielnic miasta. Na terenie miasta Katowice występują ponadto odbiorcy pary technologicznej produkowanej w następujących źródłach:

  • Dalkia Polska Energia S.A. ,

  • Zakład Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Główną grupą odbiorców ciepła z systemów ciepłowniczych są budynki mieszkalne:


Struktura sprzedaży 
ciepła sieciowego 
w 2016 r. 
– TAURON Ciepłowykres energia 3_1.png

źródło: TAURON CiepłoStruktura sprzedaży
ciepła sieciowego 
w 2016 r. – DALKIA  Polska Energia S.A.


wykres energia 3_2.png

źródło: DALKIA Polska Energia S.A.

_______________________________________________________________________________________________

Źródło: Uchwała nr LII/1060/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice".

pobierz.png

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice