Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Ciepło systemowe

Ciepło systemowe

energia 3_1.pngNa terenie miasta funkcjonuje kilka systemów ciepłowniczych. Największy z nich, zarządzany przez Tauron Ciepło Sp. z o.o., zasila miasto Katowice oraz 16 miast sąsiadujących. Największym źródłem wytwórczym należącym do spółki Tauron Ciepło Sp. z o. o. jest ZW Katowice, które wytwarza w kogeneracji ciepło i energię elektryczną.

Drugim największym dostawcą ciepła na terenie miasta Katowice jest spółka Dalkia Polska Energia S.A. Ciepło dostarczane przez tę spółkę wytwarzane jest w kilku wyspowych źródłach ciepła.energia 3_2.pngDodatkowo na terenie miasta znajdują się należące do spółki Tauron Ciepło Sp. z o.o. oraz Dalkia Polska Energia S.A. kotłownie lokalne.

Systemy ciepłownicze zaspokajają potrzeby odbiorców w zakresie centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Systemem ciepłowniczym objęta jest większość z dzielnic miasta. Na terenie miasta Katowice występują ponadto odbiorcy pary technologicznej produkowanej w następujących źródłach:

  • Dalkia Polska Energia S.A. ,

  • Zakład Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Główną grupą odbiorców ciepła z systemów ciepłowniczych są budynki mieszkalne:


Struktura sprzedaży 
ciepła sieciowego 
w 2016 r. 
– TAURON Ciepłowykres energia 3_1.png

źródło: TAURON CiepłoStruktura sprzedaży
ciepła sieciowego 
w 2016 r. – DALKIA  Polska Energia S.A.


wykres energia 3_2.png

źródło: DALKIA Polska Energia S.A.

_______________________________________________________________________________________________

Źródło: Uchwała nr LII/1060/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice".

pobierz.png

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice