Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Energia elektryczna

Energia elektryczna

Na terenie miasta Katowice działalność w zakresie dystrybucji i dostawy energii elektrycznej prowadzą cztery przedsiębiorstwa: 

  1. PSE Południe S.A. (najwyższe napięcia),
  2. Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach,
  3. PKP Energetyka S.A. Południowy Rejon Dystrybucji,
  4. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

Z dniem 15 grudnia 2016 roku nastąpiło połączenie spółek ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. z siedzibą w Chorzowie i WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Elementy infrastruktury elektroenergetycznej najwyższych napięć na terenie miasta Katowice są w posiadaniu i eksploatacji spółki PSE Południe S.A. W północnej części miasta zlokalizowana jest stacja elektroenergetyczna transformująca napięcie z poziomu 220kV na 110kV, jest to stacja GPZ Katowice. Do stacji tej doprowadzona jest linia najwyższego napięcia – 220kV, o relacji Łagisza-Katowice. Ponadto przez teren miasta przebiegają inne linie najwyższego napięcia, również o napięciu 220kV, relacji Łagisza – Byczyna – Halemba oraz Katowice – Kopanina.

Na poniższych wykresach przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej oraz liczbę odbiorców dla Tauronu Dystrybucja Oddział w Gliwicach.


rys 1.png

rys 2.png

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice