Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Energia elektryczna

Energia elektryczna

energia 4_1.pngWłaścicielami poszczególnych elementów systemu elektroenergetycznego na obszarze miasta Katowice są następujące przedsiębiorstwa elektroenergetyczne:

  • Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Południe sp. z o.o. (właściciel i eksploatator stacji i linii elektroenergetycznych najwyższych napięć),

  • Tauron Dystrybucja S.A. (operator systemu dystrybucyjnego w zakresie linii 110 [kV]),

  • PKP Energetyka.


energia 4_2.pngNa terenie miasta Katowice występują elementy infrastruktury elektroenergetycznej najwyższych napięć, będących w posiadaniu i eksploatacji spółki PSE Południe S.A. W północnej części miasta zlokalizowana jest stacja elektroenergetyczna transformująca napięcie z poziomu 220 [kV] na 110 [kV], jest to stacja GPZ Katowice. Do stacji tej doprowadzona jest linia najwyższego napięcia – 220 [kV], o relacji Łagisza-Katowice. Ponadto przez teren miasta przebiegają inne linie najwyższego napięcia, również o napięciu 220 [kV], relacji Łagisza – Byczyna – Halemba oraz Katowice – Kopanina.


Dodatkowo miasto Katowice jest zasilane ze stacji WN/SN zlokalizowanych poza granicami miasta.

  Stacje te wyszczególniono poniżej:

  • Stacja 110/20 [kV] Reta (RET) – znajdująca się na terenie miasta Mikołowa,

  • Stacja 110/20 [kV] Tychy (TMI) – znajdująca się na terenie miasta Tychy.

Aktualnie na terenie miasta Katowice pracuje 1 301 stacji transformatorowych.

Obecny system energetyczny w pełni pokrywa zapotrzebowanie miasta Katowice na energię elektryczną. Zwiększenie niezawodności dostaw energii, zapewnienie odpowiednich parametrów jakościowych oraz skrócenie czasu przerw w dostawach TAURON Dystrybucja S.A prowadzi poprzez sukcesywną modernizację układu zasilania sieci dystrybucyjnej średniego napięcia, budowę nowych stacji transformatorowych, modernizację linii niskiego napięcia oraz tworzenie optymalnego układu pracy całej sieci uwzględniającego wzajemną rezerwację stacji w stanach awaryjnych.

Łączne zapotrzebowanie energii elektrycznej na terenie miasta Katowice:

Zużycie energii
elektrycznej w 2016 
roku w podziale
na poszczególne 
grupy taryfowewykres energia 4_1.png

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A.

________________________________________________________________________________________________

Źródło:  Uchwała nr LII/1060/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice". 


pobierz.png

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice