Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Paliwo gazowe

Paliwo gazowe

energia 5_1.png

Miasto Katowice jest dobrze zgazyfikowane. System gazowniczy dociera do wszystkich dzielnic miasta. Do największych skupisk obiektów i osiedli doprowadzony jest gaz sieciowy na średnim lub niskim ciśnieniu. Obszarami bilansowymi o największym stopniu zapotrzebowania na paliwo gazowe są Szopienice, Śródmieście oraz Dąb.


 Na terenie miasta Katowice działają następujące przedsiębiorstwa gazownicze:

  • GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach,

  • Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu,

  • PGNiG SA Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu.


energia 5_2.pngZlokalizowany na obszarze miasta Katowice węzeł gazowy wysokiego ciśnienia - Węzeł Szopienice jest eksploatowany przez GAZ-SYSTEM S.A. Gazociągami wysokiego ciśnienia gaz przesyłany jest następnie do stacji redukcyjno-pomiarowych I-go stopnia. W Katowicach występuje 12 stacji I-go stopnia należących do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Na terenie miasta występują również 3 stacje I-go stopnia, będące własnością odbiorców paliwa gazowego (Baterpol, Górnośląskie Centrum Medyczne, Porcelana Śląska).

Długość sieci średniego ciśnienia na terenie miasta wynosi ok. 188,5 km

Grupa gospodarstw domowych stanowi grupę o najwyższej konsumpcji gazu ziemnego. Drugą co do wielkości grupę wśród konsumentów gazu stanowią odbiorcy z grupy handlowo-usługowej.


energia 5 wykres 1.png

_______________________________________________________________________________________________

Źródło: Uchwała nr LII/1060/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice". 

pobierz.png

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice