Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet konsultacje SECAP

konsultacje SECAP

276064129_272799211694288_3629266249479102709_n.jpg

Prezydent Miasta Katowice przedstawia do publicznego wglądu na okres 21 dni projekt dokumentu pn. "Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Katowice (SECAP)” .

Uwagi i wnioski od 23 marca do 13 kwietnia 2022 r. można zgłaszać za pomocą formularza zgłoszenia opinii, który należy:

- przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Biuro Zarządzania Energią ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, lub

- złożyć osobiście w Biurze Zarządzania Energią (ustnie do protokołu) – Rynek 1 pok. 206, lub

- za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1 Katowice, lub

- przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bze@katowice.eu, lub

- załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice https://pks.katowice.eu/ w kategorii Konsultacje społeczne/Zdrowiei ochrona środowiska pod wątkiem, w którym zamieszczono niniejszą informację.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Katowice.

Załączniki:

1. Projekt dokumentu

2. Formularz zgłoszenia opinii

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Katowice" - dokument do pobrania tutaj


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice