Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet konsultacje SECAP

konsultacje SECAP

276064129_272799211694288_3629266249479102709_n.jpg

Prezydent Miasta Katowice przedstawia do publicznego wglądu na okres 21 dni projekt dokumentu pn. "Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Katowice (SECAP)” .

Uwagi i wnioski od 23 marca do 13 kwietnia 2022 r. można zgłaszać za pomocą formularza zgłoszenia opinii, który należy:

- przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Biuro Zarządzania Energią ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, lub

- złożyć osobiście w Biurze Zarządzania Energią (ustnie do protokołu) – Rynek 1 pok. 206, lub

- za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1 Katowice, lub

- przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bze@katowice.eu, lub

- załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice https://pks.katowice.eu/ w kategorii Konsultacje społeczne/Zdrowiei ochrona środowiska pod wątkiem, w którym zamieszczono niniejszą informację.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Katowice.

Załączniki:

1. Projekt dokumentu

2. Formularz zgłoszenia opinii

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice