Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Katowice zamykają obieg

Katowice zamykają obieg

Gospodarka o obiegu zamkniętym oznacza racjonalizację gospodarki zasobami oraz ograniczenie wpływu odpadów na środowisko. W obiegu powinno się zachować jak najwięcej materiału i produktów, a dodawanie do niego nowych ilości lub generowanie odpadów w tym przypadku ma być zminimalizowane.

W październiku 2019 roku Katowice wraz z Fundacją WWF podpisały list intencyjny, na mocy którego zostanie opracowany plan gospodarki o obiegu zamkniętym. Organizacja WWF Polska razem z Towarzystwem na rzecz Ziemi, Polskim Stowarzyszeniem Zero Waste, Instytutem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Fundacją Alter Eko oraz European Environmental Bureau zawiązały swoistą koalicję, która będzie wspierać polskie miasta w rozwijaniu GOZ. List podpisano przy udziale przedstawicieli dwóch miejskich spółek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, dzięki któremu w przyszłości będą podejmowane testy wprowadzania zero- i niskoemisyjności w rozwiązaniach budowlanych, a także Górnośląskiego Związku Metropolitarnego, dla którego jednym z głównych działań jest rozwój społeczno - gospodarczy.

Katowice są pierwszym miastem, które zdecydowało się na wpowadzenie takiego modelu gospodarki.

                               GZO.jpg

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice