Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Katowice zamykają obieg

Katowice zamykają obieg

Gospodarka o obiegu zamkniętym oznacza racjonalizację gospodarki zasobami oraz ograniczenie wpływu odpadów na środowisko. W obiegu powinno się zachować jak najwięcej materiału i produktów, a dodawanie do niego nowych ilości lub generowanie odpadów w tym przypadku ma być zminimalizowane.

W październiku 2019 roku Katowice wraz z Fundacją WWF podpisały list intencyjny, na mocy którego zostanie opracowany plan gospodarki o obiegu zamkniętym. Organizacja WWF Polska razem z Towarzystwem na rzecz Ziemi, Polskim Stowarzyszeniem Zero Waste, Instytutem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Fundacją Alter Eko oraz European Environmental Bureau zawiązały swoistą koalicję, która będzie wspierać polskie miasta w rozwijaniu GOZ. List podpisano przy udziale przedstawicieli dwóch miejskich spółek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, dzięki któremu w przyszłości będą podejmowane testy wprowadzania zero- i niskoemisyjności w rozwiązaniach budowlanych, a także Górnośląskiego Związku Metropolitarnego, dla którego jednym z głównych działań jest rozwój społeczno - gospodarczy.

Katowice są pierwszym miastem, które zdecydowało się na wpowadzenie takiego modelu gospodarki.

                               GZO.jpg

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice