Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Zielone dachy

Zielone dachy


spodek  — kopia.jpgWraz z rozwojem miasta powiększa się ilość nieprzepuszczalnej powierzchni utwardzonej, co zaburza w znaczący sposób naturalny obieg wody w ekosystemie. Zaburzone jest zjawisko retencji i naturalnej infiltracji wód opadowych. Podczas obfitych opadów i roztopień kanalizacja ogólnomiejska nierzadko nie jest w stanie przyjąć w całości wody, przez co powstają lokalne zalania i podtopienia. 

Jednym ze sposobów zagospodarowania wód opadowych jest tworzenie tzw. "zielonych dachów". Dzięki warstwowości układu konstrukcji jest on porównywany do suchego zbiornika retencyjnego. Podczas opadów część wody opadowej jest wykorzystywana na zwilżanie powierzchni roślin oraz na ich potrzeby życiowe. Część oddawana jest do atmosfery.                        

dach 12.png

Odpływ wody z warstw zielonego dachu do odbiornika następuje dopiero po maksymalnym nasyceniu substratu oraz zapełnieniu wolnych przestrzeni w warstwie drenażowej. Nadmiar wód opadowych jest odprowadzany do systemu kanalizacyjnego lub wykorzystywany do nawadniania zieleni znajdującej się w najbliższej okolicy.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice