Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Group 1517@2x.png Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach od wielu lat w szeroki sposób informuje społeczeństwo o bieżącej i prognozowanej na kolejną dobę jakości powietrza. 

Na stronie http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/ podawane są dane pochodzące z 18 automatycznych stacji monitoringu oraz wyniki wykonanych analiz laboratoryjnych.

Sprawdź prognozę na kilka dni (tutaj)Group 1248@2x.png

System monitoringu jakości powietrza:

WIOŚ każdego dnia wysyła wiadomość do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o przekroczeniu lub braku przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza. Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej katowickiego WIOŚ oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dane dotyczące jakości powietrza wyświetlane są na tablicy znajdującej się na budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (zbieg ulicy Plebiscytowej i Jagiellońskiej) oraz na monitorach zainstalowanych w budynkach użyteczności publicznej w ramach międzynarodowego projektu "AWAIR".


logo_GIOS.pngGłówny Inspektor Ochrony Środowiska jest centralnym organem administracji rządowej, powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska, nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw środowiska.   _______________________________________________________________________________________________

System monitoringu jakości powietrza:

powietrze _01@2x.png

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice