Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska


Group 1517@2x.png Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w szeroki sposób informuje społeczeństwo o bieżącej i prognozowanej na kolejną dobę jakości powietrza. 

Na stronie https://powietrze.gios.gov.pl/podawane są dane pochodzące z 18 automatycznych stacji monitoringu oraz wyniki wykonanych analiz laboratoryjnych.

Sprawdź prognozę na kilka dni(tutaj)Group 1248@2x.png

System monitoringu jakości powietrza:

GIOŚ każdego dnia wysyła wiadomość do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o przekroczeniu lub braku przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza. Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej GIOŚ. Dane dotyczące jakości powietrza wyświetlane są na tablicy znajdującej się na budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (zbieg ulicy Plebiscytowej i Jagiellońskiej) oraz na monitorach zainstalowanych w budynkach użyteczności publicznej w ramach międzynarodowego projektu"AWAIR".


gioś.jpgGłówny Inspektor Ochrony Środowiska jest centralnym organem administracji rządowej, powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska, nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw środowiska._______________________________________________________________________________________________

System monitoringu jakości powietrza:

powietrze _01@2x.png

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice