Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Informacja o poziomach ostrzegania

Informacja o poziomach ostrzegania

gioś.jpg

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach (RWMŚ) Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) Departament Monitoringu Środowiska w Katowicach oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SUW - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego to podmioty odpowiedzialne za opracowanie i aktualizację dokumentu, w którym określone zostały zasady powiadomienia właściwych organów administracji publicznej, jednostek organizacyjnych i ludności w przypadku: 

  • braku przekroczeń lub wystąpieniu przekroczeń wartości progowych substancji w powietrzu,

  • ryzyka wystąpienia albo wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub docelowych poziomów substancji w powietrzu – poziom I - informacyjny,

  • ryzyka wystąpienia albo wystąpienia przekroczeń alarmowych poziomów substancji w powietrzu – poziom II ostrzeżenie i III - alarm smogowy.


_______________________________________________________________________________________________

Aktualne informacje o poziomach ostrzegania: 

gioś.jpg

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice