Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Monitoring powietrza wewnętrznego AWAIR II

Monitoring powietrza wewnętrznego AWAIR II


awair II'.jpg awair II'' (2).jpg

W ramach projektu AWAIR w Miejskim Przedszkolu nr 85, Szkole Podstawowej nr 33 oraz Oddziale Żłobka Miejskiego​ przy ul. Uniwersyteckiej zamontowano łącznie 9 czujników powietrza wewnętrznego

Zamontowane urządzenia mierzą parametry powietrza t.j.: temperaturę, stężenie pyłów PM10, PM2,5, stężenie CO2 oraz wilgotność powietrza. Dodatkowo stacje monitoringu rejestrują momenty otwarcia drzwi i okien w salach.

W zależności od stanu jakości powietrza na zewnątrz oraz sposobu wykorzystania pomieszczeń, osoby odpowiedzialne za ich używanie będą mogły stosować różne działania, zgodnie z przyjętymi protokołami opracowanymi przez partnerów projektu Awair, a wyniki pomiarów z czujników udostępniane są ekranach multimedialnych w placówkach.

Koszt wykonania instalacji to 120,5 tys. zł, z czego aż 85% to dotacja ze środków INTERREG CENTRAL EUROPE.


awair.png

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice