Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Monitoring powietrza wewnętrznego AWAIR II

Monitoring powietrza wewnętrznego AWAIR II


awair II'.jpg awair II'' (2).jpg

W ramach projektu AWAIR w Miejskim Przedszkolu nr 85, Szkole Podstawowej nr 33 oraz Oddziale Żłobka Miejskiego​ przy ul. Uniwersyteckiej zamontowano łącznie 9 czujników powietrza wewnętrznego

Zamontowane urządzenia mierzą parametry powietrza t.j.: temperaturę, stężenie pyłów PM10, PM2,5, stężenie CO2 oraz wilgotność powietrza. Dodatkowo stacje monitoringu rejestrują momenty otwarcia drzwi i okien w salach.

W zależności od stanu jakości powietrza na zewnątrz oraz sposobu wykorzystania pomieszczeń, osoby odpowiedzialne za ich używanie będą mogły stosować różne działania, zgodnie z przyjętymi protokołami opracowanymi przez partnerów projektu Awair, a wyniki pomiarów z czujników udostępniane są ekranach multimedialnych w placówkach.

Koszt wykonania instalacji to 120,5 tys. zł, z czego aż 85% to dotacja ze środków INTERREG CENTRAL EUROPE.


awair.png

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice