Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Uchwała antysmogowa

Uchwała antysmogowa

Infografika_1.jpg

Smog to efekt równoczesnego wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych i dużego zanieczyszczenia powietrza. W jego skład wchodzą: pyły zawieszone PM 2,5 i PM 10, para wodna, tlenki azotu i węgla oraz dwutlenek siarki.

Tzw. uchwała antysmogowa, czyli Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw została uchwalona 07.04.2017 roku.

Wprowadzone uchwałą terminy wymiany kotłów i pieców w województwie śląskim:

  • od 1 stycznia 2022 zakaz używania kotłów eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,

  • od 1 stycznia 2024 zakaz używania kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji,

  • od 1 stycznia 2026 zakaz używania kotłów eksploatowanych do 5 lat od daty produkcji,

  • od 1 stycznia 2028 zakaz używania kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.

Wszystkie powyższe terminy dotyczą urządzeń niespełniających norm emisji wg PN-EN 303-5:2012. Data produkcji liczona jest na dzień wejścia w życie uchwały, tzn. od dnia 01.09.2017 r.Ponadto od 1 września 2017 roku uchwała wprowadziła zakaz spalania:

  •   węgla brunatnego,

  •   mułu i flotu oraz ich mieszanek,

  •   węgla o udziale ziarna 0-3mm powyżej 15%,

  •   biomasy o wilgotności powyżej 20%.    _______________________________________________________________________________________________                                                       Tekst uchwały oraz więcej informacji dostępne na stronie: 

                                                                            śląskie logo.png

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice