Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Projekty i dobre praktyki

Projekty i dobre praktyki

projekty 1_1@2x.png

Miasto Katowice jak każde miasto będące dużym skupiskiem użytkowników energii, posiada pewien potencjał zmniejszenia zużycia paliw i energii. Stoi także przed szansą i wyzwaniem, by stać się jednym z europejskich miast o zrównoważonej gospodarce energią. By tego dokonać miasto potrzebuje odpowiednich bodźców ekonomicznych, instytucjonalnych i społecznych, a także technologicznych. W związku z powyższym miasto przystąpiło do realizacji projektów międzynarodowych. Są to między innymi:

_______________________________________________________________________________________________

zone.png

ZONE - Zintegrowany System Wsparcia Polityk i Programów Ograniczenia Niskiej Emisji.AWAIR.png AWAIR - Zintegrowana, wielopoziomowa wiedza i podejście w celu przeciwdziałania krytycznym zjawiskom związanym z zanieczyszczeniem powietrza, poprawa jakości życia obywateli w Funkcjonalnych Obszarach Miejskich w Europie Środkowej.


moloc.png MOLOC - "Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej".MPA.jpgMPA - Opracowanie planółw adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców
adapt.pngADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej.serpente.pngSERPENTE - Poprawa Efektywności Energetycznej Obiektów Użyteczności Publicznej.pepsec.png PEPESEC - Partnerstwo w planowaniu energetycznym, jako narzędzie kreowania zrównoważonej gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym.sec bench.png SEC-BENCH - Miasta i gminy zrównoważonej energii Benchmarking wskaźników energii i ochrony klimatu ziemi na stronach internetowych.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice