Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Oczyszczalnia Centrum-Gigablok

Oczyszczalnia Centrum-Gigablok

giga@2x.pngOczyszczalnia ścieków Gigablok znajduje się w Katowicach Szopienicach. W zakładzie oczyszczane są ścieki gromadzone ze znacznej części terenów śródmiejskich, Osiedla Tysiąclecia i Paderewskiego, Załęża i z terenu Parku Śląskiego. Obszar objęty działaniem oczyszczalni pokrywa się z obszarem dopływów rzeki Rawy. Oznacza to, że działanie oczyszczalni ma duże znaczenie dla ochrony tej rzeki.


Fotoday5.jpgOczyszczalnię Gigablok oddano do użytku w 1983 r. i pracowała do października 2006 r., po czym została rozbudowana jako oczyszczalnia Centrum. Jej właścicielem jest miasto Katowice. W oczyszczalni wykorzystuje się technologię mechanicznobiologiczno-chemiczną, z dodatkowym oczyszczaniem z zanieczyszczeń nawozowych, zawierających związki azotu i fosforu.


rura ścieki 2.jpg W okresie bezdeszczowym w ciągu doby oczyszczalnia może przyjąć 40 tys. m3 ścieków. Wody oczyszczone z oczyszczalni Gigablok są odprowadzane do rzeki Rawy, ponieważ spełniają w tym względzie wymogi prawa unijnego.GIGABLOK.jpg Użytecznym produktem ubocznym fermentacyjnego procesu oczyszczania biologicznego jest biogaz zawierający metan. Gaz ten służy jako paliwo dla celów ogrzewania budynków administracyjnych na terenie oczyszczalni oraz zasila układ kogeneracyjny, wytwarzający ciepło i energię elektryczną. Nominalna moc elektryczna generatora prądotwórczego zasilanego biogazem wynosi 280 kW. W zależności od stopnia obciążenia oczyszczalni, ilość wytwarzanej energii elektrycznej może osiągać 100 000 kWh rocznie.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice